เทพศิรินทร์-นนทบุรี
ทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ สยามนิรมิต กรุงเทพมหานคร

นายเธียรชัย  แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี  มอบหมายให้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 งานระดับชั้นและครู

03/ต.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
มุทิตาคารวัญชลี...แด่อัญมณีศรีเทพฯ นนท์

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จัดงาน "มุทิตาคารวัญชลี...แด่อัญมณีศรีเทพฯ นนท์" ประจำปี ๒๕๖๒ ในโอกาสเกษียณอายุราชการของข

03/ต.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
วันสันติภาพสากล 2562

นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ให้เกียรติมาเป็นประธานในโครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร

22/ก.ย./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
พิธีอำลานักเรียน ประจำปี ๒๕๖๒

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จัดพิธีอำลานักเรียนของข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๖ ท่าน ประกอบด้ว

22/ก.ย./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
การอบรมเทคนิคการเป็นพิธีกร

นายเธียรชัย  แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ให้เกียรติเป็นประธาน    ในพิธีเปิดการอบรมเทคนิคการเป็นพิ

18/ก.ย./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
ค่าย DekCom Mini Camp “พี่สอนน้อง” ครั้งที่ 7

นายเธียรชัย  แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีเปิดกิจกรรมค่าย DekCom Mini C

18/ก.ย./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
พิธีวางพวงมาลาสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี เพื่อแสดงความจงร

11/ก.ย./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและเตรียมความพร้อมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

นายเธียรชัย  แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้นางเบญจมาศ  ยิ้มมิ่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร

11/ก.ย./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส จัดการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส เพื่อให้นักเ

10/ก.ย./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
ค่ายภาษาฝรั่งเศส “Mon inspiration,c’est le français”

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี  ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส จัดกิจกรรมค่ายภาษาฝรั่งเศส “Mon inspiratio

10/ก.ย./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม