เทพศิรินทร์-นนทบุรี
”ป้องกันไวรัส Covid -19”

นายพงษ์ศักดิ์ อัจฉริยะประสิทธ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปลายบาง พร้อมผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมฯ และเจ้าหน้าท

27/มี.ค./20 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
ศึกษาดูงานการบริหารงานโครงการห้องเรียนพิเศษ ณ

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครู

09/มี.ค./20 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
งานพิธีวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2563 จังหวัดนนทบุรี

นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ร่วมงานพิ

04/มี.ค./20 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
ภูมิปัญญาไทยสร้างสรรค์

นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เป็นประธานเปิดงานและเยี่ยมชมผลงานนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึ

04/มี.ค./20 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
รับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษปีการศึกษา 2563

นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ดูแลและพูดคุยกับผู้ปกครองที่นำนักเรียนมาสมัครเข้าศึกษาต่อ

25/ก.พ./20 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
รำเพยช่อน้อยเรียงร้อยอำลา

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จัดพิธีอำลาครู "รำเพยช่อน้อยเรียงร้อยอำลา" ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ในโอกาส

25/ก.พ./20 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
รางวัลธุรกิจด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดีเด่น

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดแข่งขันการจัดทำธุรกิจ ภายใต้โครงการ JA Company Program

25/ก.พ./20 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
TO BE NUMBER ONE เทพฯนนท์

นายเธียรชัย แสงชาตรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี  มอบหมายให้ คณะครูนำนักเรียนเข้าประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งแล

22/ก.พ./20 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
วิทย์น่ารู้ กับครูอูมามิ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โรงเรียนเทพศิรินทร์  นนทบุรี  จัดกิจกรรมทัศนศึกษาตามโครงการ "วิทย์น่ารู้  กับครูอูมา

22/ก.พ./20 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
วิทย์น่ารู้ กับครูอูมามิ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โรงเรียนเทพศิรินทร์  นนทบุรี  จัดกิจกรรมทัศนศึกษาตามโครงการ "วิทย์น่ารู้  กับครูอูมา

22/ก.พ./20 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม