เทพศิรินทร์-นนทบุรี
วันแม่รำเพย

 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี ในรัชกาลที

15/ก.ย./20 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
ทอดผ่าป่าขยะรีไซเคิล

นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้กลุ่มบริหารงานทั่วไป งานสิ่งแวดล้อม โครงการโรงเ

31/ส.ค./20 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี

นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนทพศิรินทร์ นนทบุรี  พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรมฝึกอบรม

31/ส.ค./20 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี

นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการอ

31/ส.ค./20 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
วันภาษาไทยแห่งชาติ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อน้อมรำลึกในพระ

24/ส.ค./20 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ

วันที่ 11 - 12 สิงหาคม 2563 นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีพร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครู และ

21/ส.ค./20 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
พิธีมอบทุนการศึกษา

นายเธียรชัย  แสงชาตรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์  นนทบุรี  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ครูและนักเรียน  ให้การต้อนรับ 

04/ส.ค./20 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
พิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ

นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้ นายสิทธัตถ์ บุตรศิริ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร

01/ส.ค./20 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
โครงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 พันเอก ดร.ยรรยง ภัทรเลาหะ กรรมการบริหาร บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด ให้เกียรติเป็นปร

01/ส.ค./20 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
วันเฉลิมพระชนมพรรษา

นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้ นายสิทธัตถ์ บุตรศิริ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริทั่

01/ส.ค./20 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม