เทพศิรินทร์-นนทบุรี
การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนทางไกล ระยะ 3 - 4

นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะนิเทศ ติดตาม การจัด

15/ก.ค./20 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
รองเลขาธิการ ก.ค.ศ.ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวันเปิดเทอมปี ๒๕๖๓

นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครู ให้การต้อนรับ รศ.ดร.ประวิต

06/ก.ค./20 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562

นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดประเมินคุณภาพภายในสถ

30/มิ.ย./20 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
รางวัลชมเชย การประกวดวาดภาพระบายสี

นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ได้รางวัลชมเชย การประกวดวาดภาพระบายสี ปีการศึกษา 2563

29/มิ.ย./20 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
รำลึกชาตกาล...พระสุนทรโวหาร (ภู่)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จัดกิจกรรมรำลึกชาตกาล...พระสุนทรโวหาร (ภู่) เพื่อสดุดีและเผยแ

29/มิ.ย./20 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
รำลึกชาตกาล...พระสุนทรโวหาร (ภู่)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จัดกิจกรรมรำลึกชาตกาล...พระสุนทรโวหาร (ภู่) เพื่อสดุดีและเผยแ

29/มิ.ย./20 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์  นนทบุรี  พร้อมด้วยคณะครู  และกรรมการห้องเรียนพิเศษ เข้าร่วมพิธีล

25/มิ.ย./20 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
ชุมชนร่วมจิตอาสา รักษ์โรงเรียน

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ได้รับความร่วมมือจาก เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี นำโดยนายพงษ์ศักดิ์ อัจ

22/มิ.ย./20 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
การติดตามการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563

นายเธียรชัย แสงชาตรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์  นนทบุรี พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร ให้การต้อนรับ  นางสาวมิรินทร์รัช  ช

22/มิ.ย./20 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศ

16/มิ.ย./20 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม