เทพศิรินทร์-นนทบุรี
พิธิเปิดศูนย์การเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน

 วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 ตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กลุ่มวิชาภาษาจีน โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เข

15/ก.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา "วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา"

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ โ

15/ก.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
LA FÊTE NATIONALE FRANÇAISE

Le département des Langues Étrangères a organisé les activités française à l’occasion de la fête nationale.

15/ก.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
กิจกรรมฉลองวันชาติฝรั่งเศส

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จัดกิจกรรมฉลองวันชาติฝรั่งเศส ปีการศึกษา 2562 เพื่อส่ง

15/ก.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
โครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ

นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้ นายชิตพงษ์ ชูแสง นำอาสายุวกาชาด โรงเรียนเทพศิร

15/ก.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
แห่เทียนพรรษาทางน้ำ

นายเธียรชัย  แสงชาตรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา

15/ก.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
โรงเรียนปลอดขยะ "Zero waste school DSN"

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ร่วมกับเทศบาลตำบลปลายบาง ได้นำนักเรียนแกนนำโรงเรียนปลอดขยะ "Zero waste school DSN" เผยแพร

15/ก.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
โรงเรียนปลอดขยะ "Zero waste school DSN"

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ร่วมกับเทศบาลตำบลปลายบาง ได้นำนักเรียนแกนนำโรงเรียนปลอดขยะ "Zero waste school DSN" เผยแพร

15/ก.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ "การแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ

นายเธียรชัย  แสงชาตรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธร

08/ก.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลเพื่อการศึกษา "เทพฯ นนท์โบว์ล"

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลเพื่อการศึกษา "เทพฯ นนท์ โบว์ล" ครั้งที่ 10 ชิงถ้วยรางวัลเกีย

08/ก.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม