เทพศิรินทร์-นนทบุรี
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

นายเธียรชัย​ แสงชาตรี​ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์​ นนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำโครงการสถา

26/พ.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารทั้ง 4 ฝ่าย ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึ

26/พ.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
“ขอแสดงความยินดีกับ ผอ.เธียรชัย แสงชาตรี ที่จบหลักสูตร สจว.สพฐ.

กลุ่มบริหาร พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการเธียรชัย

21/พ.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
“พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU กับมหาวิทยาลัย จี่หนาน ”

นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี พร้อมด้วยนางเบญจมาศ ยิ้มมิ่ง รองผู้อำนวยการ ร่วมลงนามทำบั

20/พ.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
สจว.มินิมาราธอน ครั้งที่ 2

นายเธียรชัย  แสงชาตรี  ผู้อำนวยการโรงเรียน เทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้ นายสมบูรณ์  สิบตรีพล  นางสาวฉวีวรรณ  เถียรส

20/พ.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
"กืจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๒"

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้ นายสิทธัตถ์ บุตรศิริ รอ

20/พ.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
เข้าร่วมกิจกรรม "ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ"

นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี นำคณะครูเข้าร่วมกิจกรรม "ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ" เพื

20/พ.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี นำคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปทัศนศึกษาและศึก

15/พ.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
อาสายุวกาชาด บำเพ็ญประโยชน์ (เรียนรู้ตามรอยเท้าพ่อ)

 ชมรมอาสายุวกาชาด โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีร่วมกับสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม "โครงการบำเพ็ญประโยชน์ (เ

13/พ.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
พิธีปฐมนิเทศและค่ายคุณธรรมจริยธรรม สำหรับนักเรียน ม.๑ และ ม.๔

นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบให้กลุ่มบริหารจัดการนักเรียน จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและค่าย

09/พ.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม