เทพศิรินทร์-นนทบุรี
การอบรมเทคนิคการเป็นพิธีกร

นายเธียรชัย  แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ให้เกียรติเป็นประธาน    ในพิธีเปิดการอบรมเทคนิคการเป็นพิ

18/ก.ย./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
ค่าย DekCom Mini Camp “พี่สอนน้อง” ครั้งที่ 7

นายเธียรชัย  แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีเปิดกิจกรรมค่าย DekCom Mini C

18/ก.ย./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
พิธีวางพวงมาลาสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี เพื่อแสดงความจงร

11/ก.ย./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและเตรียมความพร้อมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

นายเธียรชัย  แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้นางเบญจมาศ  ยิ้มมิ่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร

11/ก.ย./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส จัดการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส เพื่อให้นักเ

10/ก.ย./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
ค่ายภาษาฝรั่งเศส “Mon inspiration,c’est le français”

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี  ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส จัดกิจกรรมค่ายภาษาฝรั่งเศส “Mon inspiratio

10/ก.ย./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
รางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันบรรเลงเดี่ยวเครื่องดนตรีจะเข้

นายเธียรชัย  แสงชาตรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์  นนทบุรีมอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนเข้าแข่งข

04/ก.ย./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
รางวัลระดับเหรียญทอง ระดับประเทศ แข่งขัน การเล่านิทานภาษาจีน

นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำนักเรี

04/ก.ย./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
สวดโอ้เอ้วิหารราย (ช่วงกลางพรรษา)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ได้รับเกียรติจากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ให้นำนักเรียนเข้า

02/ก.ย./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
กิจกรรมค่ายคุณธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ประจำปีการศึกษา

นายเธียรชัย  แสงชาตรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี  มอบหมายให้ งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  จัดกิจกรรมค่

02/ก.ย./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม