เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
ปัจแิมนิเทศ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี โดยท่านผู้อำนวยการโชคดี  วิหคเหิร เป็นประธานในงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยม

03/เม.ย./17 - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ขอขอบพระคุณทุก ๆ ท่าน ที่ได้ร่วมทำบุญในการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาและภูม

04/มี.ค./17 - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
"รักเมื่อพร้อม วัยรุ่นไทยใส่ใจสุขภาพ"

ผู้อำนวยการโชคดี วิหคเหิร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เข้าร่วมงานและรับมอบเกียรติบัตร จากนายชล

18/ก.พ./17 - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
วันเกียรติยศ

ผู้อำนวยการโชคดี วิหคเหิร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เป็นประธาน ในการมอบเกียรติบัตร เพื่อประก

13/ก.พ./17 - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
การรับสมัครนักเรียนโครงการ "

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี รับสมัครนักเรียนชั้น ม. 1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ

10/พ.ย./15 - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม