เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
ONE CLASSROOM-ONE PROJECT-ONE PRODUCT

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชึพและเทคโนโลยี เตรียมพัฒน์ฯ นนท์ ได้จัดอบรมนักเรียนโครงการหนึ่งห้องเรียน หนึ่งโครงงาน หน

02/ก.ค./17 - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
ร่วมต้อนรับและฟังการบรรยายพิเศษ จาก ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล

ผู้อำนวยการโชคดี วิหคเหิร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ร่วมต้อนรับและฟังการบรรยายพิเศษจาก ม.ล.ป

02/ก.ค./17 - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
พิธีไหว้ครู

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นการแสดงถึงความเคารพต่อครูที่ได้ปร

15/มิ.ย./17 - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
พิธีไหว้ครู

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นการแสดงถึงความเคารพต่อครูที่ได้ปร

15/มิ.ย./17 - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
พิธีไหว้ครู

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นการแสดงถึงความเคารพต่อครูที่ได้ปร

15/มิ.ย./17 - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
พิธีไหว้ครู

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นการแสดงถึงความเคารพต่อครูที่ได้ปร

15/มิ.ย./17 - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
โครงการนิเทศสัญจร

ผู้อำนวยการโชคดี  วิหคเหิร และคณะครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศโรงเรียนและเค

14/มิ.ย./17 - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
พิธีรับและประดับเข็มพระเกี้ยว

นายณรงค์  แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีรับและประดับเข็มพระเกี้ยวให้กั

14/มิ.ย./17 - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
พิธีประกาศเกียรติคุณเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเข้าร่วมพิธีประกาศเกียรติคุณเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี(ม.ร.ว.เปีย  มาลากุ

13/มิ.ย./17 - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
สมาคมศิษย์เก่าเตรียมพัฒน์ฯ นนท์

ท่านจิระชัย  มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติมาเป็นประธานในการประชุมเพื่อยกร่างข้อบังคับ จัดตั้งสมาคมศิษย์

13/มิ.ย./17 - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม