เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
เทคนิคการบริหารจัดการในห้องเรียน

ผู้อำนวยการโชคดี  วิหคเหิร เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “เทคนิคการบริหารจัดการในห้องเรียน” ในการอบรมสัมมนา เตรียมพัฒน์รักอ

11/ก.ค./17 - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
อบรมสัมมนาโครงการเตรียมพัฒน์รักองค์กร

         คณะครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เข้าร่วมในการอบรมสัมมนา โครงการเตรียมพัฒน์รักองค์กร ครั้งที่ 5

11/ก.ค./17 - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
ร่วมแข่งขันตอบปัญหาพระพุทธศาสนา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาพระพุทธศาสนา เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริม

11/ก.ค./17 - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
ร่วมแข่งขันโอ้เอ้วิหารราย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันสวดโอ้เอ้วิหารราย เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบ

11/ก.ค./17 - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
ถวายเทียนจำนำพรรษา

ผู้อำนวยการโชคดี  วิหคเหิร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และตัวแทนนักเรียนถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร

11/ก.ค./17 - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
ชนะเลิศ ตอบปัญหาศีลธรรมและสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ

ชนะเลิศ ตอบปัญหาศีลธรรมและสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ

10/ก.ค./17 - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
วันทานาบาตะ

กิจกรรมวันทานาบาตะ (เทศกาลแห่งดวงดาว)

08/ก.ค./17 - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
ตรวจสุขภาพ

ตรวจสุขภาพนักเรียน ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2560

08/ก.ค./17 - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
อบรมแกนนำโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด

งานโรงเรียนสีขาวและห้องเรียนสีขาว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี จัดอบรมแกนนำโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบา

02/ก.ค./17 - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม