เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
โครงการเผยแผ่ธรรมะสู่เด็กและเยาวชน

งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมโครง

04/ส.ค./17 - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
ผู้นำโรงเรียน 4.0

วันที่ 2 สิงหาคม 2560 นายโชคดี  วิหคเหิร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี รับโล่ประกาศเกียรติคุณ สำ

02/ส.ค./17 - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

31/ก.ค./17 - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
พิธีศาสนามหามงคล

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เข้าร่วมพิธีศาสนามหามงคล เนื่องในโอกาสวั

31/ก.ค./17 - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี  นำนายหมู่ลูกเสือ – เนตรนารี ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที

31/ก.ค./17 - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
พิธีถวายราชสักการะและถวายราชสดุดี

นายโชคดี  วิหคเหิร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโ

31/ก.ค./17 - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชั

31/ก.ค./17 - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
เสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยม เกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต

              งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี จัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใ

31/ก.ค./17 - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
โครงการอบรมลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด ต่อต้านยาเสพติด

        ผู้อำนวยการโชคดี  วิหคเหิร เป็นประธานเปิดโครงการอบรมลูกเสือ-เนตรนารี- ยุวกาชาด  ต่อต้านยาเสพติด เพื่อให้ผู้รั

31/ก.ค./17 - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
อบรมความรู้เรื่องหลักการลดการเกิดขยะ

คณะครู งานสิ่งแวดล้อมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เข้าร่วมอบรมความรู้เรื่องหลักการลดการเกิดขยะด้วยหลักการ

23/ก.ค./17 - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม