เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
พิธีสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

    ผู้อำนวยการโชคดี  วิหคเหิร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เป็นประธานในพิธีสดุดีเฉลิมพระเกียรต

13/ส.ค./17 - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
ยินดีต้อนรับ สู่รั้ว ต.อ.พ.น.

  นายโชคดี  วิหคเหิร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

13/ส.ค./17 - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
กิจกรรมสัปดาห์ตลาดนัดสินค้ามือสองของนักเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมสัปดาห์นัดสินค้ามือสองของนักเรียน รู้คิด รู้ใช้ รู้พอเพียง ของน

13/ส.ค./17 - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
ทัศนศึกษา สยามนิรมิต

คณะครูที่ปรึกษาและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้ได้ประสบการณ์ตรง และสนองนโยบา

13/ส.ค./17 - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
ASEAN DAY

        ผู้อำนวยการโชคดี  วิหคเหิร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เปิดงานกิจกรรมวันอาเซียน ( Asea

13/ส.ค./17 - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
โครงการ INVESTORY

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ INVESTORY พิพิธภัณฑ์เรียนรู้เกี่ยวกั

13/ส.ค./17 - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
คนเก่ง..เตรียมพัฒน์ฯ นนท์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น ประ

06/ส.ค./17 - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
วันภาษาไทยแห่งชาติ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยมีท่านผู้อำนวยการโชคดี  วิหคเหิร  เป็นประธานเปิดงาน พร้อม

06/ส.ค./17 - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด

      นายศุภวัฒน์  วลัยเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เป็นประธานเปิดพิธีเข้าประจำหมู่ยุวก

06/ส.ค./17 - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม