เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
ค่ายผู้นำยุวชนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

    งานส่งเสริมประชาธิปไตยจัดอบรมค่ายผู้นำยุวชนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย โดยท่านผู้อำนวยการโชคดี  วิหคเหิร เป็นประธ

31/ส.ค./17 - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
โครงการหนึ่งห้องเรียน หนึ่งโครงงาน หนึ่งผลิตภัณฑ์

        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมประกวดผลิตภัณฑ์ห้องเรียนของนักเรียนในทุกระดับชั้น ม.

23/ส.ค./17 - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน

      ผู้อำนวยการโชคดี  วิหครเหิร มอบหมายให้ รองผู้อำนวยการดำรง  ศรพรม คณะครู นักเรียนศูนย์อำนวยการ การประสานงานป้องก

21/ส.ค./17 - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
แข่งขันทักษะทางภาษาจีน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เป็นศูนย์เครือข่ายส่งเสริมการสอนภาษาจีนของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาคณะกร

17/ส.ค./17 - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
พิธีสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

    ผู้อำนวยการโชคดี  วิหคเหิร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เป็นประธานในพิธีสดุดีเฉลิมพระเกียรต

13/ส.ค./17 - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม