เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่10 เหรียญทอง การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ ประจำปีการศึกษา 2561

04/ม.ค./19 - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
ม.2 และ ม.3 ค่ายลูกเสือ – เนตรนารี – ยุวกาชาด

 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึก

09/ต.ค./17 - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
พัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสู่ความเป็นเลิศ (

      คณะครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพ

09/ต.ค./17 - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

นายโชคดี  วิหคเหิร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา

13/ก.ย./17 - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ผู้อำนวยการโชคดี  วิหคเหิร รองผู้อำนวยการทุกกลุ่มงาน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ได้ต้อ

12/ก.ย./17 - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
กิจกรรมรู้ประหยัด รู้ใช้จ่าย รู้จดจำ รู้อดออม

         กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมรู้ประหยัด   รู้ใช้จ่าย   รู้จดจำ รู้อดออม ตามโครงการเ

11/ก.ย./17 - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม