เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี จัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้่า

29/พ.ย./18 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี ได้ส่งตัวแทนนักเรียน

29/พ.ย./18 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

นางสาวชมพูเนกข์  ภักดี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4/3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

28/พ.ย./18 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

ผู้อำนวยการนายชลัท ทิพย์ลมัย คณะผู้บริหาร และครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวา

14/ส.ค./18 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2561

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท

14/ส.ค./18 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
คณะผู้บริการและครูเข้าร่วมพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 66

ในวันที่ 28 กรกฏาคม 2561 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี นำโดยนายชลัท ทิพย์ลมัย ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บร

30/ก.ค./18 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
กิจกรรมทำบุญตักบาตรและพิธีถวายพระพรชัยมงคล

เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2561 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

30/ก.ค./18 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
พิธีหล่อเทียนและพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี จัดพิธีหล่อเทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา

30/ก.ค./18 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
ต.อ.น.น โรงเรียนมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี โรงเรียนมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน

03/มิ.ย./18 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม