เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
การประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 1/2561

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี จัดประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา1/ 2561 วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประ

21/พ.ค./18 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
พิธีทำบุญตักบาตร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ผู้อำนวยการชลัท ทิพย์ลมัย นำคณะครูและนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี ร่วมทำพิ

06/ธ.ค./17 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
นายชลัท ทิพย์ลมัย ผอ.ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

นายชลัท ทิพย์ลมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

18/ก.ค./17 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
ต.อ.น.น. ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ถวาย ร.9

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดมและชุมชน ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ ดอก

18/ก.ค./17 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม