เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
เฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี

ในวันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกาาน้อมเกล้า นนทบุรี จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายพระพรชัยมงคล

30/พ.ค./19 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
การประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่๑/๒๕๖๒ ต.อ.น.น.

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรีได้ชุดประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่๑.๒๕๖๒ในวันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา

30/พ.ค./19 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
ร่วมเดินรณงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ในวันที่ 21 มีนาคม 2562 ผู้อำนวยการ ชลัท  ทิพย์ลมัย ได้นำคณะครูและนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

21/มี.ค./19 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
พิธีปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 ท่านผู้อำนวยการ ชลัท  ทิพย์ลมัย เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร

21/มี.ค./19 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
อบจ.นนท์เกมส์ 2562

   ในวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 นายภานุ  แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมแข่งขันกรีฑาย

16/ม.ค./19 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
พิธีถวายผ้าป่าการศึกษา

.ในวันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาซึ่งได้รับเกียร

08/ม.ค./19 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
ร่วมส่งกำลังใจพี่น้องชาวใต้และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 

05/ม.ค./19 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ ประจำปีการศึกษา 2561

04/ม.ค./19 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
เตรียมน้อมนนท์เกมส์ครั้งที่ 38

     วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี ได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ.ดร.ธงชัย  เย็นประเสริฐ

26/ธ.ค./18 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
พิธีฉลองโรงเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2560

       วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี จัดพิธีฉลองรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับมัธ

12/ธ.ค./18 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม