เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2561

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท

14/ส.ค./18 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
คณะผู้บริการและครูเข้าร่วมพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 66

ในวันที่ 28 กรกฏาคม 2561 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี นำโดยนายชลัท ทิพย์ลมัย ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บร

30/ก.ค./18 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
กิจกรรมทำบุญตักบาตรและพิธีถวายพระพรชัยมงคล

เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2561 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

30/ก.ค./18 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
พิธีหล่อเทียนและพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี จัดพิธีหล่อเทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา

30/ก.ค./18 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
ต.อ.น.น โรงเรียนมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี โรงเรียนมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน

03/มิ.ย./18 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
TUNN Zero Waste School

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ผอ.ชลัท ทิพย์ลมัย พร้อมด้วยคุณครูจันทนา แสงช่วงและทีมงาน เข้ารับรางวัลโรงเรียนปลอดขยะ ระดับดีเ

01/มิ.ย./18 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
รับประกาศนียบัตรรางวัลมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงานระดับ 4 ดาว

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกาาน้อมเกล้า นนทบุรี เข้ารับประกาศนียบัตรสถานศึกษายอดเยี่ยมด้านการอนุรักษ์

30/พ.ค./18 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนืองในวันวิสาขบูชา 2561

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ผอ.ชลัท ทิพย์ลมัย คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน ร่วมกันประกอบพิธีเวียนเทียนรอบโบสถ์วัดสะพานสูงแล

30/พ.ค./18 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
พ.ต.อ. ดร.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี ขอขอบพระคุณ พ.ต.อ.

30/พ.ค./18 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม