เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
อบจ.นนท์เกมส์ 2562

   ในวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 นายภานุ  แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมแข่งขันกรีฑาย

16/ม.ค./19 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
พิธีถวายผ้าป่าการศึกษา

.ในวันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาซึ่งได้รับเกียร

08/ม.ค./19 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
ร่วมส่งกำลังใจพี่น้องชาวใต้และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 

05/ม.ค./19 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ ประจำปีการศึกษา 2561

04/ม.ค./19 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
เตรียมน้อมนนท์เกมส์ครั้งที่ 38

     วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี ได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ.ดร.ธงชัย  เย็นประเสริฐ

26/ธ.ค./18 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
พิธีฉลองโรงเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2560

       วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี จัดพิธีฉลองรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับมัธ

12/ธ.ค./18 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี จัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้่า

29/พ.ย./18 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี ได้ส่งตัวแทนนักเรียน

29/พ.ย./18 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

นางสาวชมพูเนกข์  ภักดี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4/3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

28/พ.ย./18 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

ผู้อำนวยการนายชลัท ทิพย์ลมัย คณะผู้บริหาร และครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวา

14/ส.ค./18 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม