เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
พิธีหล่อเทียนประจำพรรษาและถวายเทียนจำนำพรรษา

     โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี จัดพิธีหล่อเทียนและถวายจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา ใ

16/ก.ค./19 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

     เนื่องในวันที่ ๗ กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ ๑๖ ปี โรงเรี

10/ก.ค./19 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
กิจกรรมค่ายพุทธบุตร

   วันที่ ๑-๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธร

08/ก.ค./19 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
๑ กรกฎาคม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

    วันจันทร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี ได้จัดกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติโดยท่าน

02/ก.ค./19 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
กิจกรรมวันสุนทรภู่รัตนกวีศรีสยาม

      ในวันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดพิธี

28/มิ.ย./19 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา2562

    ในวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกร

10/มิ.ย./19 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระราชินี

    วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี นำโดยนางภัญญาภา  อินทรปัญญา รองผู้อำนวยการฯ

04/มิ.ย./19 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
ยินดีต้อนรับสู่รั้ว ต.อ.น.น.

เมื่อวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา สพฐ.จัดกิจกรรมปฐมนิเทศเพื่อรับนักเรียน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โครงการโรง

04/มิ.ย./19 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
วันงดสูบบุหรี่โลก

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

04/มิ.ย./19 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
ยอดเยี่ยม "สถานศึกาาคุณภาพ"

วันอังคารที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายชลัท  ทิพย์ลมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี รับเกียรติบัตรเหร

30/พ.ค./19 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม