เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
กิจกรรมวันสุนทรภู่รัตนกวีศรีสยาม

      ในวันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดพิธี

28/มิ.ย./19 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา2562

    ในวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกร

10/มิ.ย./19 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระราชินี

    วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี นำโดยนางภัญญาภา  อินทรปัญญา รองผู้อำนวยการฯ

04/มิ.ย./19 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
ยินดีต้อนรับสู่รั้ว ต.อ.น.น.

เมื่อวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา สพฐ.จัดกิจกรรมปฐมนิเทศเพื่อรับนักเรียน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โครงการโรง

04/มิ.ย./19 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
วันงดสูบบุหรี่โลก

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

04/มิ.ย./19 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
ยอดเยี่ยม "สถานศึกาาคุณภาพ"

วันอังคารที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายชลัท  ทิพย์ลมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี รับเกียรติบัตรเหร

30/พ.ค./19 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
เฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี

ในวันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกาาน้อมเกล้า นนทบุรี จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายพระพรชัยมงคล

30/พ.ค./19 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
การประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่๑/๒๕๖๒ ต.อ.น.น.

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรีได้ชุดประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่๑.๒๕๖๒ในวันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา

30/พ.ค./19 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
ร่วมเดินรณงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ในวันที่ 21 มีนาคม 2562 ผู้อำนวยการ ชลัท  ทิพย์ลมัย ได้นำคณะครูและนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

21/มี.ค./19 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
พิธีปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 ท่านผู้อำนวยการ ชลัท  ทิพย์ลมัย เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร

21/มี.ค./19 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม