เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
มหาวิทยาลัยครูกว่างซี

    วันพฤหัสบดี ที่๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางนันทนา  ชมชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี ได้เข้าร่วมก

20/ธ.ค./19 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการนันทนา ชมชื่น

    วันอังคารที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี ได้จัดพิธีต้อนรับท่านผู้อำนวยการนันทนา  ชมช

19/ธ.ค./19 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
เตรียมน้อมนนท์เกมส์ ครั้งที่ ๓๙

   วันศุกร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี ได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ.ดร.ธงชัย  เย็นประเสริฐ

19/ธ.ค./19 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
นางนันทนา ชมชื่น ผอ.ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

นางนันทนา  ชมชื่น ผอ.ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

19/ธ.ค./19 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
เข้าค่ายบูรณาการประสานอนุรักษ์

   วันที่ 4-6 กันยายน 2562 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นำโดยนายชลัท  ทิพย์ลมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้

10/ก.ย./19 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี

     วันที่ 4-6 กันยายน 2562 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นำโดยนายชลัท  ทิพย์ลมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเก

10/ก.ย./19 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
โรงเรียนคุณธรรมนนทบุรี เทิดไท้องค์ราชัน

     วันอังคาร ที่ 17 สิงหาคม 2562 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี ได้รับการประเมิน "โรงเรียนคุณธรรมนนทบุรี

30/ส.ค./19 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
เตรียมน้อมนนท์ มินิมาราธอน ครั้งที่2

   วันที่ 25 สิงหาคม 2562 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี ได้รีบเกียรติจาก พ.ต.อ.ดร.ธงชัย  เย็นประเสร็ฐ นายก

26/ส.ค./19 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

    วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้องเกล้า นนทบุรี โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจก

26/ส.ค./19 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
การแข่งขัน การประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ ครั้งที่ ๔ "

       โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้องเกล้า นนทบุรี ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงในการแข่งขัน การประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์

16/ก.ค./19 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม