เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

10/ม.ค./21 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
นักเรียนแกนนำเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ท่านผู้อำนวยการนันทนา  ชมชื่น พร้อมด้วยนักเรียนแกนนำเศรษฐกิจพอเพียงได้ร่วมทำกิจกรรม ขยายพันธุ์

10/ม.ค./21 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
โครงการ 491 Stars Academy

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้มีการเปิดโครงการ 491 Stars Academy โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณทรงพร  ณ บางช้าง หรือแม่หน

24/ธ.ค./20 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
แลกเปลี่ยนเรียนรู้นักเรียนต่างชาติ

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี ได้รับโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านภาษาและวั

24/ธ.ค./20 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
ยินดีกับคนเก่งเตรียมน้อมนนท์

ยินดีกับคนเก่งเตรียมน้อมนนท์

นายวิศรุต  วรรณบูรณ์ ม.5/2 

22/ธ.ค./20 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
ยินดีกับคนเก่งเตรียมน้อมนนท์

ยินดีกับคนเก่งเตรียมน้อมนนท์ 

นางสาวเบญจฉมา  มิตรวงษา ม.4/4

22/ธ.ค./20 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
ศักยภาพนักเรียนทางด้าน English Literacy ร่วมกับ Digital Workforce

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี ริเริ่มพัฒนาศักยภาพนักเรียนทางด้าน English Literacy ร่

22/ธ.ค./20 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
นางสาวจินตวี ไวทย์รุ่งโรจน์

นางสาวจินตวี  ไวทย์รุ่งโรจน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

21/ธ.ค./20 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
นายพันธุ์เทพ คล้อยนาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

นายพันธุ์เทพ  คล้อยนาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

21/ธ.ค./20 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม