เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
วันครูแห่งชาติ ๒๕๖๓

    วันศุกร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ นางนันทนา  ชมชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี เป็นประธานในกิจก

20/ม.ค./20 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
การแข่งขัน อบจ.นนท์เกมส์

 วันพุธที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี เข้าร่วมการแข่งขันกรีฑายุวชนเยาวชน จังหวัดนนทบุรี

20/ม.ค./20 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
TNS OPEN HOUSE

    วันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ นางนันทนา  ชมชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี เข้ารว่มพิธีเปิด

12/ม.ค./20 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
Happy new year 2020 & Merry christmas

  วันศุกร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางนันทนา  ชมชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี เป็นประธานกิจกรรม

28/ธ.ค./19 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
Top Three Awards

   วันอังคารที่๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒  นางนันทนา  ชมชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี เข้าร่วมประชุมผ

25/ธ.ค./19 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
ยินดีต้อนรับสู่รั้ว ต.อ.น.น.

   วันจันทร์ ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางนันทนา ชมชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี กล่าวต้อนรับ คร

24/ธ.ค./19 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนาปัญญาประดิษฐ์

วันพฤหัสบดีที่๑๙ ธันวาคน ๒๕๖๒ นางนันทนา  ชมชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี ได้เข้าร่วมโครงกา

23/ธ.ค./19 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
มหาวิทยาลัยครูกว่างซี

    วันพฤหัสบดี ที่๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางนันทนา  ชมชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี ได้เข้าร่วมก

20/ธ.ค./19 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการนันทนา ชมชื่น

    วันอังคารที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี ได้จัดพิธีต้อนรับท่านผู้อำนวยการนันทนา  ชมช

19/ธ.ค./19 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
เตรียมน้อมนนท์เกมส์ ครั้งที่ ๓๙

   วันศุกร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี ได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ.ดร.ธงชัย  เย็นประเสริฐ

19/ธ.ค./19 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม