เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4

   วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี เปิดภาคเรียนที่ 1/ 2563 โดยจัดการเรียนการสอนในวิ

02/ก.ค./20 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่3/2563

       วันพฤหัสบดี ที่ 25 มิถุนายน 2563 นางนันทนา  ชมชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี ได้เข้า

26/มิ.ย./20 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
รับมอบเจลแอลกอฮอล์จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

     วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 นางนันทนา  ชมชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี และตัวแทนครู

24/มิ.ย./20 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
นิเทศการจัดการเรียนการสอนทางไกลครั้งที่2

วันพุธ ที่ 10 มิถุนายน 2563 นางนฤนันท์  เพชรสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 พร้อมด้วยค

13/มิ.ย./20 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
เตรียมน้อมนนท์นิทรรศ'๖๒

   วันอังคารที่ ๑๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ โดยมีนายสุรชาติ  เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓ เป

14/ก.พ./20 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
ต.อ.น.น. สนามสอบโอเน็ต ม.3

     วันเสาร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี นายสุวพันธ์  ผลวงศ์ , นางนาฏธยาน์  รอด

03/ก.พ./20 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
กิจกรรมวันตรุษจีน ๒๕๖๓

     วันศุกร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัด

26/ม.ค./20 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
วันครูแห่งชาติ ๒๕๖๓

    วันศุกร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ นางนันทนา  ชมชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี เป็นประธานในกิจก

20/ม.ค./20 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
การแข่งขัน อบจ.นนท์เกมส์

 วันพุธที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี เข้าร่วมการแข่งขันกรีฑายุวชนเยาวชน จังหวัดนนทบุรี

20/ม.ค./20 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
TNS OPEN HOUSE

    วันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ นางนันทนา  ชมชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี เข้ารว่มพิธีเปิด

12/ม.ค./20 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม