เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
เข้าค่ายบูรณาการประสานอนุรักษ์

   วันที่ 4-6 กันยายน 2562 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นำโดยนายชลัท  ทิพย์ลมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้

10/ก.ย./19 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี

     วันที่ 4-6 กันยายน 2562 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นำโดยนายชลัท  ทิพย์ลมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเก

10/ก.ย./19 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
โรงเรียนคุณธรรมนนทบุรี เทิดไท้องค์ราชัน

     วันอังคาร ที่ 17 สิงหาคม 2562 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี ได้รับการประเมิน "โรงเรียนคุณธรรมนนทบุรี

30/ส.ค./19 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
เตรียมน้อมนนท์ มินิมาราธอน ครั้งที่2

   วันที่ 25 สิงหาคม 2562 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี ได้รีบเกียรติจาก พ.ต.อ.ดร.ธงชัย  เย็นประเสร็ฐ นายก

26/ส.ค./19 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

    วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้องเกล้า นนทบุรี โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจก

26/ส.ค./19 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
การแข่งขัน การประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ ครั้งที่ ๔ "

       โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้องเกล้า นนทบุรี ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงในการแข่งขัน การประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์

16/ก.ค./19 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
พิธีหล่อเทียนประจำพรรษาและถวายเทียนจำนำพรรษา

     โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี จัดพิธีหล่อเทียนและถวายจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา ใ

16/ก.ค./19 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

     เนื่องในวันที่ ๗ กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ ๑๖ ปี โรงเรี

10/ก.ค./19 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
กิจกรรมค่ายพุทธบุตร

   วันที่ ๑-๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธร

08/ก.ค./19 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
๑ กรกฎาคม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

    วันจันทร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี ได้จัดกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติโดยท่าน

02/ก.ค./19 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม