อุทัย
นายภาณุวัฒน์ เขียวนาค ผู้อำนวยการโรงเรียน นายภาณุวัฒน์ เขียวนาค ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายภาณุวัฒน์ เขียวนาค
ผู้อำนวยการโรงเรียน

29/พ.ค./20 - อุทัย
นายภาณุวัฒน์ เขียวนาค ผอ.ร.ร.อุทัย

  นายภาณุวัฒน์ เขียวนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนอุทัย 

03/ก.ค./18 - อุทัย
ประชุมงานแนะแนว สพฐ.

เมื่อวันที่ 24-28 มิถุนายน นายภาณุวัฒน์ เขียวนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนอุทัยได้เข้าร่วมประชุมสร้างความเข้มแข็งขับเคลื่อน

03/ก.ค./18 - อุทัย
เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน เข้าค่ายคณิตศาสตร์

 

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน หมวดคณิตศาสตร์ได้จัดกิจกรรม

20/พ.ย./17 - อุทัย
เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ คณะผู้บริหารนำโดยรองผาสุก สุตเตมีย์

 เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ คณะผู้บริหารนำโดยรองผาสุก สุตเตมีย์ รักษาการอำนวยการโรงเรียนอุทัย

29/ต.ค./17 - อุทัย
ลูกเสือ เนตรนารี จิตอาสา ณ วัดโตนดเตี้ย

ลูกเสือ เนตรนารี จิตอาสา ณ วัดโตนดเตี้ย

29/ต.ค./17 - อุทัย
รด. จิตอาสา ณ วัดโตนดเตี้ย

   รด. จิตอาสา ณ วัดโตนดเตี้ย

29/ต.ค./17 - อุทัย
รด. จิตอาสา ณ วัดโตนดเตี้ย

   รด. จิตอาสา ณ วัดโตนดเตี้ย

29/ต.ค./17 - อุทัย
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

คณะครูโรงเรียนอุทัยเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช

25/ต.ค./17 - อุทัย

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม