อุดมศีลวิทยา
อุดมศีลวิทยา:นายพรเทพ ภาคสุขี

นายพรเทพ ภาคสุขี สอบ แอดมิชชั่นได้คนแรกของโรงเรียนปัจจุบันเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย นเรศวร

14/ต.ค./13 - อุดมศีลวิทยา
ชมรมนาฏศิลป์อุดมศีลฯ ร่วมแสดงในงานมุทิตาจิต สพม.3

นักเรียนชมรมนาฎศิลป์ รร.อุดมศีลวิทยา ร่วมแสดงในงานมุทิตาจิตของ สพม.3 วันที่ 27 กันยายน 2556 ณ โรงแรมแกรนด์อยุธยา

10/ต.ค./13 - อุดมศีลวิทยา

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม