อุดมศีลวิทยา
ทำบุญ

ทำบุญทุกวันพระ เริ่มต้นที่นักเรียนชั้น ม.1 ทำบุญที่วัดตลาดเกรียบ 12 ก.ค. 59

22/ส.ค./16 - อุดมศีลวิทยา
ออกเสียงประชามติ

13 กรกฎาคม ร่วมรณรงค์ออกเสียงประชามติกับเทศบาลตำบลตลาดเกรียบ

22/ส.ค./16 - อุดมศีลวิทยา
อบรม

อบรมการทำหัตถกรรมกระดาษอัด(เปเปอร์มาเช่)ร่วมกับเทศบาลตำบลตลาดเกรียบ วันที่ 4,5,8 สิงหาคม 2559

21/ส.ค./16 - อุดมศีลวิทยา
ปลูกต้นไม้

ร่วมกับเทศบาลตำบลตลาดเกรียบปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 9 สิงหาคม 2559

21/ส.ค./16 - อุดมศีลวิทยา
กิจกรรมวันแม่

กิจกรรมวันแม่ร่วมกับเทศบาลตำบลตลาดเกรียบ 12 สิงหาคม 2559

21/ส.ค./16 - อุดมศีลวิทยา
กิจกรรมวันแม่

กิจกรรมวันแม่ 11 สิงหาคม 2559

21/ส.ค./16 - อุดมศีลวิทยา
ประชุมผู้ปกครอง

ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนภาคเรียนที่ 1 /2559 วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2559

21/ส.ค./16 - อุดมศีลวิทยา
ประชุมผู้ปกครอง Class room meeting

ประชุมผู้ปกครอง Class room meeting  6 กันยายน 2558 

06/ก.ย./15 - อุดมศีลวิทยา
ผู้บริหารคนใหม่

แนะนำท่านผู้บริหารคนปัจจุบันของเรา ท่านผู้อำนวยการปริศนา สุขสุสาสน์

30/ส.ค./15 - อุดมศีลวิทยา
ครึ่งไร่พอเพียง

ครึ่งไร่พอเพียงสร้างเด็ก..สร้างงาน..สร้างผลิตผล..สร้างอาชีพ ของโรงเรียนเรา

30/ส.ค./15 - อุดมศีลวิทยา

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม