อุดมศีลวิทยา
งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก

แสดงงานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยาเขค 2  วันที่ 30 มกราคม 2

02/ก.พ./17 - อุดมศีลวิทยา
บวงสรวงสมเด็จพระนเศวร (ทุ่งภูเขาทอง)

แสดงโขนสด ตอนศึกไมยราพ งานบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวร ณ ทุ่งภูเขาทอง 18  มกราคม 2560 

02/ก.พ./17 - อุดมศีลวิทยา
มหกรรมดนตรี - นาฏศิลป์ไทย

ร่วมแสดงงานมหกรรมดนตรี - นาฏศิลป์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กับสำนักงานเขตพื้นที

02/ก.พ./17 - อุดมศีลวิทยา
เข้าค่ายลูกเสือ

เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนอุดมศีลวิทยา ระหว่างวันที่ 12 - 14 มกราคม 2560

02/ก.พ./17 - อุดมศีลวิทยา
เข้าค่ายลูกเสือ

เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ณ.ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนอุดมศีลวิทยา ระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม 2560

02/ก.พ./17 - อุดมศีลวิทยา
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี

กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

26/ธ.ค./16 - อุดมศีลวิทยา
ประกวดศิลปหัตถกรรมนักเรียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๖ จังหวัดจันทบุรี ปีการศึกษา ๒๕๕๙    รางวัลที่ภาคภูมิใจข

26/ธ.ค./16 - อุดมศีลวิทยา
มหกรรมเปิดโลกวิชาการที่โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

มหกรรมเปิดโลกวิชาการที่โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 9 ธันวาคม 2559

26/ธ.ค./16 - อุดมศีลวิทยา
หมอบหลอดไฟ

24 พฤษภาคม 2559  แสดงพิธีเปิดหมอบหลอดไฟฟ้า LED  ณ วิหารหลวงพ่อมงคลบพิตร

22/ส.ค./16 - อุดมศีลวิทยา
พิธีทบทวน

1กรกฎาคม 2559  พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม โรงเรียนอุดมศีลวิทยาและโรงเรียนในสังกัด สพป.อย.เขต 2 ร่วมกิจกรรม ณ สนามกีฬ

22/ส.ค./16 - อุดมศีลวิทยา

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม