อุดมศีลวิทยา
มรดกโลก

วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ได้ร่วมกับอำเภอบางปะอินเดินขบวนงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

07/มี.ค./18 - อุดมศีลวิทยา
รณรงค์เดินขบวนลูกเสือต้านยาเสพติด

30 มิ.ย.60 เดินขบวนรณรงค์ลูกเสือต้านยาเสพติด

07/ก.ค./17 - อุดมศีลวิทยา
อุดมศีลร่วมใจทำดอกดารารัตน์เพื่อพ่อ

อุดมศีลวิทยาร่วมใจทำดอกดารารัตน์เพื่อพ่อหลวง

07/ก.ค./17 - อุดมศีลวิทยา
ขอพรวันสงกรานต์

11 เมษายน 2560 รดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในวันปีใหม่ไทย

05/พ.ค./17 - อุดมศีลวิทยา
รับสมัครนักเรียน

บรรยากาศการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 วันที่ 27 - 30 มีนาคม 2560

04/เม.ย./17 - อุดมศีลวิทยา
ทำบุญ

 2 เมษายน 2560 ทำบุญครบรอบวันคล้ายวันเกิดโรงเรียน

04/เม.ย./17 - อุดมศีลวิทยา
รับใบประกาศ

31 มีนาคม 2560 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 เข้าร่วมพิธีรับใบประกาศนียบัตรจบหลักสูตรภาคบังคับประจำปีการศึกษา 2

04/เม.ย./17 - อุดมศีลวิทยา
ลงทะเบียนนิทรรศการอุดมศีลพิพิธทัศนา

นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆในเขตพื้นที่บริการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม Open House

23/ก.พ./17 - อุดมศีลวิทยา
อุดมศีลพิพิธทัศนา

นายจิรศักดิ์ กลิ่นพิบูลย์ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด นิทรรศการอุ

23/ก.พ./17 - อุดมศีลวิทยา
แสดงงานบวงสรวงสมเด็จพระศรีสุรโยทัย

โรงเรียนอุดมศีลวิทยาได้รับเกียรติจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้นำการแสดงของโรงเรียนมาแสดงบวงสรวงสมเด็จ

07/ก.พ./17 - อุดมศีลวิทยา

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม