อุดมศีลวิทยา
อำลา ม.3 ม.6

29 มกราคม 2562 จัดกิจกรรมอำลา  3 ม 6 ประจำปีการศึกษา 2561

20/มี.ค./19 - อุดมศีลวิทยา
แสดงงานมหกรรมดนตรีนาฏศิลป์

12 กุมภาพันธ์ 2562 ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 2 แสดงโขนสด นาฏศิลป์ไทย ในงานมหกรรมดนตรี นาฏศิลป์ไท

20/มี.ค./19 - อุดมศีลวิทยา
ต้อนรับผู้บริหาร

วันอังคารที่ 4 มีนาคม  2562 ต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ นายวิชัย นาคสิงห์ 

20/มี.ค./19 - อุดมศีลวิทยา
นายวิชัย นาคสิงห์ ผอ.ร.ร.อุดมศีลวิทยา

นายวิชัย  นาคสิงห์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมศีลวิทยา

20/มี.ค./19 - อุดมศีลวิทยา
วันผู้สูงอายุและครอบครัว

10 เมษายน 2561 ขอขอบคุณนายกสมทรง พันธุ์เจริญวรกุล นายก อบจ.

21/มิ.ย./18 - อุดมศีลวิทยา
ประชุมผู้ปกครอง

3 มิถุนายน 2561 ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1

21/มิ.ย./18 - อุดมศีลวิทยา
กำจัดยุงลาย

14 พฤษภาคม 2561 ขอขอบคุณนายกวิชัย ไวยทิ นายกเทศบาลตลาดเกรียบนำทีมงานมาฉีดพ่นยากำจัดยุงลาย

21/มิ.ย./18 - อุดมศีลวิทยา
เลี้ยงส่ง ผ.อ.ปริศนา สุขสุสาสน์

28 พฤษภาคม 2561 เลี้ยงส่ง ผู้อำนวยการปริศนา สุขสุสาสน์  ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์"ใน

21/มิ.ย./18 - อุดมศีลวิทยา
วันวิสาขบูชา

28 พฤษภาคม 2561 คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดตลาดเกรียบ

21/มิ.ย./18 - อุดมศีลวิทยา
วันงดสูบบุหรี่โลก

31 พฤษภาคม 2561 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลกปี 2561 บุหรี่คือตัวร้าย ทำลายหัวใจ (Tobacco Break He

21/มิ.ย./18 - อุดมศีลวิทยา

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม