อยุธยาวิทยาลัย
คารวะและแสดงความยินดี นายภานุ แย้มศรี

4 ตุลาคม 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสมศักดิ์ งามสมเกล้า รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเ

04/ต.ค./19 - อยุธยาวิทยาลัย
English Day Camp

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จัดกิจกรรม English Day Camp สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.ต้น แ

04/ต.ค./19 - อยุธยาวิทยาลัย
อยุธยาวิทยาลัยจัดโครงการศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 สาขาเคมี

3 ตุลาคม 2562 นายสมศักดิ์ งามสมเกล้า รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เป็นประธานเปิด

04/ต.ค./19 - อยุธยาวิทยาลัย
โล่รางวัล "วัฒนคุณาธร" ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม

ขอแสดงความยินดีกับ นายเจษฎา สาสาร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โอกาสเข้ารับโ

03/ต.ค./19 - อยุธยาวิทยาลัย
พิธีมอบทุนการศึกษาและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “ค่าแห่งคุณธรรม” “

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “ค่าแห่งคุณธรรม” โดยนายวรากร รื่นกมล ผู้อำน

03/ต.ค./19 - อยุธยาวิทยาลัย
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ได้รับรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 3 ในการประกวดมารยาทไทย โครงการ "ธนชาต

20/ก.ย./19 - อยุธยาวิทยาลัย
ดวงจิตผูกพัน ปูชนีย์ศรีอยุธยาวิทยาลัย

16 กันยายน 2562 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โดยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดพิธีมุทิตาจิตแด่ ผู้บริหาร ครู ผู

17/ก.ย./19 - อยุธยาวิทยาลัย
Advice E-sport rov 2019

นายวรากร  รื่นมกล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ นายชยพล วิจารณ์ นายนวมินทร์ พลีบัตร นายยศพนธ

17/ก.ย./19 - อยุธยาวิทยาลัย
ชาติเสือเกมส์ 2562

นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันก

13/ก.ย./19 - อยุธยาวิทยาลัย
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากชมรมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดจันทบุรี

วันนี้ (13 กันยายน 2562) นายวรากร  รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พร้อมคณะผู้บริหาร ครู  ให้การต้อนรับคณะศ

13/ก.ย./19 - อยุธยาวิทยาลัย

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม