อยุธยาวิทยาลัย
AYW Senior Guide ครั้งที่ 5 เยืือนถิ่น วัดใหญ่ชัยมงคล

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ พร้อมด้วยมัคคุเทศก์จิตอาสาโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ได้

14/ก.พ./20 - อยุธยาวิทยาลัย
ฝึกภาคสนาม นศท. (หญิง) อยุธยาวิทยาลัย

นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 2-3 (หญิง) เข้ารับการฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 4

11/ก.พ./20 - อยุธยาวิทยาลัย
การประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

นายสุชีพ บุญวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย รับโล่อุปนายกสมาคมดีเด่น ในการประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามั

11/ก.พ./20 - อยุธยาวิทยาลัย
อยุธยาวิทยาลัยแนะแนวการศึกษาต่อ

นายสุชีพ บุญวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พร้อมคณะครู ดำเนินโครงการแนะแนวศึกษาต่อ ณ โรงเรียนในเขตพื้นที่บริก

06/ก.พ./20 - อยุธยาวิทยาลัย
อยุธยาวิทยาลัยแนะแนวการศึกษาต่อ

นายสุชีพ บุญวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พร้อมคณะครู ดำเนินโครงการแนะแนวศึกษาต่อ ณ โรงเรียนในเขตพื้นที่บริก

06/ก.พ./20 - อยุธยาวิทยาลัย
ผอ.สพม.3 เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ทางการศึกษา อยุธยาวิทยาลัย

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

04/ก.พ./20 - อยุธยาวิทยาลัย
วิทยาลัย มอบเกียรติบัตร ถ้วยรางวัล

เช้าวันนี้ 3 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุชีพ บุญวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย มอบเกียรติบัตร ถ้วยรางวัลแก่ นักเรียน

03/ก.พ./20 - อยุธยาวิทยาลัย
อยุธยาวิทยาลัยวิชาการ มาตรฐานสากล และงานเปิดรั้วโรงเรียน ปีการศึกษา

31 มกราคม 2563 ณ หอประชุมพระราชทานโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ

31/ม.ค./20 - อยุธยาวิทยาลัย
จิตอาสาภาษาสร้างสรรค์(หมอภาษา)

29 มกราคม 2563 นายอนันต์ มีพจนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเร

30/ม.ค./20 - อยุธยาวิทยาลัย

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม