อยุธยาวิทยาลัย
อบรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สำหรับห้องเรียนพิเศษ วิชาแห่งโลกอนาคต

งานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จัดการอบรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1-3 เมื่อ

20/ก.พ./20 - อยุธยาวิทยาลัย
อยุธยาวิทยาลัยร่วมส่งกำลังใจความห่วงใยและมิตรไมตรีแก่ชาวจีน

เช้าวันนี้ (18 กุมภาพันธ์ 63) นายสุชีพ บุญวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พร้อมคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน  ร่วม

18/ก.พ./20 - อยุธยาวิทยาลัย
อยุธยาวิทยาลัย รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรระดับประเทศ

15 กุมภาพันธ์ 2563  นายสุชีพ  บุญวงษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พร้อมครูผู้รับผิดชอบโครงการ รับ โล่รางวัลและ

16/ก.พ./20 - อยุธยาวิทยาลัย
ปัจฉิมนิเทศอยุธยาวิทยาลัย ม.6’62

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2562 (รุ่น115)  โดยมี นายสุ

14/ก.พ./20 - อยุธยาวิทยาลัย
ปัจฉิมนิเทศอยุธยาวิทยาลัย ม.3’62

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2562 (รุ่น115)  โดยมี นายสม

14/ก.พ./20 - อยุธยาวิทยาลัย
AYW Senior Guide ครั้งที่ 5 เยืือนถิ่น วัดใหญ่ชัยมงคล

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ พร้อมด้วยมัคคุเทศก์จิตอาสาโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ได้

14/ก.พ./20 - อยุธยาวิทยาลัย
ฝึกภาคสนาม นศท. (หญิง) อยุธยาวิทยาลัย

นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 2-3 (หญิง) เข้ารับการฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 4

11/ก.พ./20 - อยุธยาวิทยาลัย
การประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

นายสุชีพ บุญวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย รับโล่อุปนายกสมาคมดีเด่น ในการประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามั

11/ก.พ./20 - อยุธยาวิทยาลัย
อยุธยาวิทยาลัยแนะแนวการศึกษาต่อ

นายสุชีพ บุญวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พร้อมคณะครู ดำเนินโครงการแนะแนวศึกษาต่อ ณ โรงเรียนในเขตพื้นที่บริก

06/ก.พ./20 - อยุธยาวิทยาลัย
อยุธยาวิทยาลัยแนะแนวการศึกษาต่อ

นายสุชีพ บุญวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พร้อมคณะครู ดำเนินโครงการแนะแนวศึกษาต่อ ณ โรงเรียนในเขตพื้นที่บริก

06/ก.พ./20 - อยุธยาวิทยาลัย

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม