อยุธยาวิทยาลัย
ค่ายวิทย์คิดสนุกกับสะเต็มศึกษา นักเรียนชั้นมัธยาศึกษาปีที่ 4

นายอนันต์ มีพจนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมค่ายวิทย์คิดสนุกกับสะเต็มศึกษา นักเรี

21/ก.พ./19 - อยุธยาวิทยาลัย
Senior Guide 3 ภาษา เดินหน้าเก็บประสบการณ์มัคคุเทศก์จิตอาสา

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ชมรม Senior Guide 3 ภาษา ได้นำนักเรียนออกฝึกประสบการณ์การเป็นมัคคุเทศก์จิตอาสา โดยให้ข

14/ก.พ./19 - อยุธยาวิทยาลัย
อยุธยาวิทยาลัยจัดกิจกรรมแนะแนวสัญจร

งานแนะแนวร่วมกับกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  ได้จัดโครงการแนะแนวสัญจร เพื่อประชาสัมพันธ์ชี้แจงรายละเอีย

12/ก.พ./19 - อยุธยาวิทยาลัย
การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

(8 กุมภาพันธ์ 2562) นายสมศักดิ์  งามสมเกล้า พร้อมด้วย นายอนันต์ มีพจนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เข้าร่วมป

12/ก.พ./19 - อยุธยาวิทยาลัย
วันนักประดิษฐ์ประจำปี 2562

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิยาลัย นายนิชนันท์ ทองประเสริฐ นายชญา ไชยมงคล และนายภาณุวิชญ์ โลจายะ นักเรีย

12/ก.พ./19 - อยุธยาวิทยาลัย
อยุธยาวิทยาลัยรับรางวัล EGAT Green Learning Awards 2018

(9 กุมภาพันธ์ 2562) นายสมศักดิ์  งามสมเกล้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ในนามโรงเรียนอยุธยา

12/ก.พ./19 - อยุธยาวิทยาลัย
ปัจฉิมนิเทศอยุธยาวิทยาลัย ม.6 รุ่น 114

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2561 (รุ่น114)  โดยมี

31/ม.ค./19 - อยุธยาวิทยาลัย
อยุธยาวิทยาลัยชนะเลิศ สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ

28 มกราคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย นำนักเรียนเข้าแข่งขันและได้รับร

30/ม.ค./19 - อยุธยาวิทยาลัย
วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย

(28 มกราคม 2562) นายวรากร  รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย โอ

30/ม.ค./19 - อยุธยาวิทยาลัย
กีฬาเทนนิส ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40

นายพศวีร์ พาสน์เศษฐี นักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  คว้ารองชนะเลิศ อันดับ 2 ทีมชาย กีฬาเทนนิส ในการแข่งขันกีฬานักเรี

28/ม.ค./19 - อยุธยาวิทยาลัย

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม