อยุธยาวิทยาลัย
ค่ายคณิตศาสตร์ผสานคุณธรรมรักอยุธยาวิทยาลัย

นายอนันต์ มีพจนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดค่ายคณิตศาสตร์ผสานคุณธรรมรักอยุธยาวิทยาลัย  เพื่อ

10/ต.ค./19 - อยุธยาวิทยาลัย
นายกกิตติมศักดิ์สมาคมนักเรียนเก่าอยุธยาวิทยาลัยฯ

9  ตุลาคม  2562  นายสมศักดิ์  งามสมเกล้า  รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  นายอนันต์  มีพจนา รองผู้อำนวยการ

10/ต.ค./19 - อยุธยาวิทยาลัย
คารวะและแสดงความยินดี นายภานุ แย้มศรี

4 ตุลาคม 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสมศักดิ์ งามสมเกล้า รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเ

04/ต.ค./19 - อยุธยาวิทยาลัย
English Day Camp

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จัดกิจกรรม English Day Camp สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.ต้น แ

04/ต.ค./19 - อยุธยาวิทยาลัย
อยุธยาวิทยาลัยจัดโครงการศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 สาขาเคมี

3 ตุลาคม 2562 นายสมศักดิ์ งามสมเกล้า รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เป็นประธานเปิด

04/ต.ค./19 - อยุธยาวิทยาลัย
โล่รางวัล "วัฒนคุณาธร" ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม

ขอแสดงความยินดีกับ นายเจษฎา สาสาร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โอกาสเข้ารับโ

03/ต.ค./19 - อยุธยาวิทยาลัย
พิธีมอบทุนการศึกษาและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “ค่าแห่งคุณธรรม” “

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “ค่าแห่งคุณธรรม” โดยนายวรากร รื่นกมล ผู้อำน

03/ต.ค./19 - อยุธยาวิทยาลัย
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ได้รับรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 3 ในการประกวดมารยาทไทย โครงการ "ธนชาต

20/ก.ย./19 - อยุธยาวิทยาลัย
ดวงจิตผูกพัน ปูชนีย์ศรีอยุธยาวิทยาลัย

16 กันยายน 2562 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โดยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดพิธีมุทิตาจิตแด่ ผู้บริหาร ครู ผู

17/ก.ย./19 - อยุธยาวิทยาลัย

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม