อยุธยาวิทยาลัย
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

08/ม.ค./19 - อยุธยาวิทยาลัย
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

08/ม.ค./19 - อยุธยาวิทยาลัย
ทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2562

นายวรากร รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เป็นประธานนำคณะผู้บริหาร  นายกสมาคมครูและผู้ปกครองโรงเรียนอยุธยาวิ

05/ม.ค./19 - อยุธยาวิทยาลัย
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารของกลุ่มบริหารงานทั่วไปโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต

28/ธ.ค./18 - อยุธยาวิทยาลัย
การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครูสู่คุณภาพผู้เรียนฯ

ชื่อเรื่อง            การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครูสู่คุณภาพผู้เรียนโดยใช้กระบวนการนิเท

28/ธ.ค./18 - อยุธยาวิทยาลัย
รายงานผลการประเมินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล

ชื่อเรื่อง          รายงานผลการประเมินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล : กรณีศึกษาโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

28/ธ.ค./18 - อยุธยาวิทยาลัย
โครงการเสริมสร้างมวลชนจิตอาสา

26 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมพระราชทาน โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  พล.ท.ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพน้อยที่ 1 เป็นปร

27/ธ.ค./18 - อยุธยาวิทยาลัย
AYW​ Crossword​ เปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ได้สำเร็จ

ขอแสดงความยินดีกับ​ เด็กชายสรเมส​ เมตตาวิหารี​ นักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ที่สามารถคว้าอันดับหนึ่ง​ ในการแข่งขัน​

18/ธ.ค./18 - อยุธยาวิทยาลัย
พิธีเชิญถ้วยพระราชถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนโยธวาทิตโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ร่วมพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ

07/ธ.ค./18 - อยุธยาวิทยาลัย

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม