อยุธยาวิทยาลัย
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

นายอนันต์ มีพจนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ในนามผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ร่วมในพิธีลงนามบัน

30/มี.ค./19 - อยุธยาวิทยาลัย
อยุธยาวิทยาลัย จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6

นางจิระพันธุ์ พิมพ์พันธุ์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึ

30/มี.ค./19 - อยุธยาวิทยาลัย
ภาพบรรยากาศการรับสมัครห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา2562 ณ

ภาพบรรยากาศการรับสมัครห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา2562 ณ หอประชุมพระราชทานโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วันที่ 22-23 มีนาคม 2562

24/มี.ค./19 - อยุธยาวิทยาลัย
รายงานตัวเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 14 มีนาคม 2562 นายวรากร รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พร้อมคณะผู้บริหาร ครู รับรายงานตัวนักเรียน พ

15/มี.ค./19 - อยุธยาวิทยาลัย
รายงานตัวเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.1 และ EP ปีการศึกษา 2562

วันที่ 13 มีนาคม 2562 นายวรากร รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พร้อมคณะผู้บริหาร ครู รับรายงานตัวนักเรียน พ

15/มี.ค./19 - อยุธยาวิทยาลัย
114 ปี อยุธยาวิทยาลัย มินิมาราธอน

10 มีนาคม 2562 นายวรากร รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดการแข่งขันเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ 114 ปี

11/มี.ค./19 - อยุธยาวิทยาลัย
ประกาศเกียรติคุณให้กับนักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบประกาศเกียรติคุณให้กับนักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ใน

09/มี.ค./19 - อยุธยาวิทยาลัย
การอบรมเชิงปฏิบัติการครูด้านทักษะคอมพิวเตอร์

งานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการครูด้านทักษะคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรม Adobe Illustrator

08/มี.ค./19 - อยุธยาวิทยาลัย
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เปิดรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เปิดรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2562

04/มี.ค./19 - อยุธยาวิทยาลัย
วันอยุธยาวิทยาลัย (114 ปี)

เช้าวันที่ 2 มีนาคม 2562 นายวรากร รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พร้อมคณะผู้บริหาร สมาคมนักเรียนเก่าอยุธยา

04/มี.ค./19 - อยุธยาวิทยาลัย

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม