อยุธยาวิทยาลัย
การตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับนักเรียนและบุคลากรประจำปี 2561

งานพยาบาลและอนามัยโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โดย ครูสุวพรรณ  เกียรติบำรุง ร่วมกับ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการตรวจส

13/ก.ค./18 - อยุธยาวิทยาลัย
สุ่มตรวจประเมินการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน

10 กรกฎาคม 2561 งานโภชนาการร่วมกับงานอนามัยโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จัดกิจกรรมสุ่มตรวจประเมินการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรีย

12/ก.ค./18 - อยุธยาวิทยาลัย
たなばたまつり วันทะนะบะตะ อยุธยาวิทยาลัย

7 กรกฏาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จัดกิจกรรมวัน "ทานาบาตะ" ขึ้น โดยมีนายวรากร

12/ก.ค./18 - อยุธยาวิทยาลัย
ค้นหาเด็กเก่งภาษาใน “PIM Language Competition ครั้งที่ 3”

                คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) จัดการแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ "PIM Language C

10/ก.ค./18 - อยุธยาวิทยาลัย
BRANDS Brain International Challenge 2018 ชิงถ้วยพระราชทานฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำโดยครู อรรณพ จิวราห์ศรีสกุล ครูจรินทร์ทิพย์ สิงห์เอ้ย

10/ก.ค./18 - อยุธยาวิทยาลัย
ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

นายวรากร รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พร้อมด้วย นายอนันต์ มีพจนา รองผู

10/ก.ค./18 - อยุธยาวิทยาลัย
กิจกรรมจิตอาสาภาษาสร้างสรรค์

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย และนักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โดยการนำของคุณครูมันทนี บุญฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่ม

09/ก.ค./18 - อยุธยาวิทยาลัย
การประกวดกลอนเทิดพระคุณแม่ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายเลิศณรงค์ อายินดี นักเรียนชั้น ม.6/13และนายรัตนชัย พรรณสาร นักเรียนชั้น ม.6/1 ได้รับรางวั

09/ก.ค./18 - อยุธยาวิทยาลัย
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

1 กรกฎาคม 2561 ณ สนามโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการการลูกเสือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณ ส

05/ก.ค./18 - อยุธยาวิทยาลัย

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม