อยุธยาวิทยาลัย
นิทรรศการอยุธยาวิทยาลัยวิชาการมาตรฐานสากล และงานเปิดรั้วโรงเรียน

นิทรรศการอยุธยาวิทยาลัยวิชาการมาตรฐานสากล และงานเปิดรั้วโรงเรียน

21/ม.ค./19 - อยุธยาวิทยาลัย
พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันยุทธหัตถี"

เช้าวันนี้ (18 มกราคม 2562) คณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันยุทธหัตถี"สมเด

18/ม.ค./19 - อยุธยาวิทยาลัย
อยุธยาวิทยาลัยคว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบคำถามประวัติศาสตร์อยุธยา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ดังนี้ 

18/ม.ค./19 - อยุธยาวิทยาลัย
อยุธยาวิทยาลัยร่วมทำบุญเนื่องในวันครูแห่งชาติ

คณะผู้บริหาร นำโดย นายวรากร  รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ครู ร่วมทำบุญตักบาตรข้า

17/ม.ค./19 - อยุธยาวิทยาลัย
อยุธยาวิทยาลัยทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ

นายวรากร รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย มอบรางวัลแก่นักเรียนที่สอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามโครงการพัฒนาค

15/ม.ค./19 - อยุธยาวิทยาลัย
อยุธยาวิทยาลัยชนะเลิศ การประกวด Singing Contest (ร้องเพลงสากล)

11 มกราคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการประกวด Singi

14/ม.ค./19 - อยุธยาวิทยาลัย
อยุธยาวิทยาลัยรับเกียรติบัตรรางวัลเด็กประพฤติดีมีค่านิยม

นายเจษฎา สาสาร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เข้ารับรางวัล “เด็กประพฤติดี มีค่านิยม” ในงานวันเ

14/ม.ค./19 - อยุธยาวิทยาลัย
ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ

นายวรากร  รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พร้อมคณะผู้บริหาร ครู แสดงความยินดี แก่นักเรียนที่เข้าแข่งขันความ

09/ม.ค./19 - อยุธยาวิทยาลัย
โครงการจิตอาสาภาษาสร้างสรรค์(หมอภาษา)

วันที่ 4 ม.ค.2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนำนักเรียนชั้น ม.5/15 ชุมนุมหมอภาษาไปออกค่ายตามโครงการจิตอาสาภาษาสร้างสร

08/ม.ค./19 - อยุธยาวิทยาลัย
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร

08/ม.ค./19 - อยุธยาวิทยาลัย

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม