อยุธยาวิทยาลัย
สอวน ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา2561

นายวรากร  รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย แสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่าน สอวน ค่าย 1 ประจำปีการศึกษานี้

03/ต.ค./18 - อยุธยาวิทยาลัย
มุทิตาจิตคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ (ระดับชั้น ม.5) ปี 2561

คณะครู นักเรียน โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย นำโดย ว่าที่ร้อยตรี เชาวรินทร์ ดีฉาย หัวหน้าระดับชั้น ม.5 ร่วมแสดงมุทิตาจิตคุณ

07/ก.ย./18 - อยุธยาวิทยาลัย
มุทิตาจิตคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2561 (ระดับชั้น ม.4)

คณะครู นักเรียน โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ระดับชั้น ม.4 ร่วมแสดงมุทิตาจิตคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2561 ซึ่งในปีนี้ ม

07/ก.ย./18 - อยุธยาวิทยาลัย
English & Adventure Camp ห้องเรียนพิเศษ English Program

โครงการห้องเรียนพิเศษ  English Program  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  ได้จัดกิจกรรมค่าย English & Adventure Camp สำหรับ

05/ก.ย./18 - อยุธยาวิทยาลัย
รางวัลฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยาเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2561

รางวัลฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยาเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2561

03/ก.ย./18 - อยุธยาวิทยาลัย
การแข่งขันการนำเสนอโครงงานนักเรียน ครั้งที่ 8

ทางห้องเรียนพิเศษฯ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ได้เข้าร่วมการแข่งขันการนำเสนอโครงงานนักเรียน ครั้งที่ 8 ของโครงการห้องเรีย

03/ก.ย./18 - อยุธยาวิทยาลัย
สังคมปริทรรศน์ รัฐนิยมแห่งอโยธยา

(31 สิงหาคม 2561) นายวรากร  รื่นมกล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสังคมปริทรรศน์ รัฐนิ

31/ส.ค./18 - อยุธยาวิทยาลัย
แสดงความยินดี “ลูกชาติเสือ” จ.ต.เสกสรรค์ ทับทอง นักกีฬาเซปักตะกร้อ

เช้าวันนี้ (31 สิงหาคม 2561) นายวรากร  รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย อ.ชูถิ่น จุลทรัพย์ และ ผอ.ทวีเวช อร่

31/ส.ค./18 - อยุธยาวิทยาลัย
การแข่งขันตอบคำถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน ประจำปี 2561

นายวรากร  รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พร้อมคณะผู้บริหาร  ครู  แสดงความยินดีกับ ด.ช.

22/ส.ค./18 - อยุธยาวิทยาลัย
โล่พระราชทานกลอนเทิดพระคุณแม่ ในงานวันแม่แห่ชาติ ประจำปี2561

นายเลิศณรงค์ อายินดี ม.6/13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย รับโล่พระราชทานกลอนเทิดพระคุณแม่ ในงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี2561

21/ส.ค./18 - อยุธยาวิทยาลัย

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม