อยุธยาวิทยาลัย
เรียนเชิญกรรมการคุมสอบ O-NET ชั้น ม.6 ประชุม

เรียนเชิญคุณครูที่โรงเรียนส่งมาเป็นกรรมการคุมสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ประชุมเพื่อ

25/ม.ค./16 - อยุธยาวิทยาลัย
ประชาสัมพันธ์

ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จัดกิจกรรมกตัญญุตาบูรพาจารย์ศิลป์ ครั้งที่ 3 ในวันที่ 28  มิ.ย.

17/มิ.ย./15 - อยุธยาวิทยาลัย
ตารางการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ตารางการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

11/พ.ย./13 - อยุธยาวิทยาลัย
หลักเกณฑ์ศูนย์วิทยาศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หลักเกณฑ์ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

06/พ.ย./13 - อยุธยาวิทยาลัย
นายนพพร พิพิธจันทร์ ผอ.สพม.3

นายนพพร พิพิธจันทร์ ผอ.สพม.3 ร่วมจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสพภัยน้ำท่วมของกระทรวงศึกษาธิการ ณ วัดไผ่ล้อม อำเภอบางบาล

11/ต.ค./13 - อยุธยาวิทยาลัย
มุทิตาจิต ผู้บริหารที่เกษียณอายุราชการ

มุทิตาจิต ผู้บริหารที่เกษียณอายุราชการ

25/ก.ย./13 - อยุธยาวิทยาลัย

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม