อยุธยาวิทยาลัย
นิทรรศการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์อยุธยาวิทยาลัย

(18 สิงหาคม 2563) นายสุชีพ บุญวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย มอบเกียรติบัตร และประกาศเกียรติคุณผู้สบับสนุนการ

19/ส.ค./20 - อยุธยาวิทยาลัย
“อยุธยาวิทยาลัย” รับรางวัลดีเด่น งานประชุมสัมมนาทางวิชาการ “

วันที่ 15 สิงหาคม  2563 ณ ห้องประชุมไดมอนด์ฮอล์ล ชั้น 5 โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธา

17/ส.ค./20 - อยุธยาวิทยาลัย
อยุธยาวิทยาลัย ชนะเลิศประกวดวาดภาพ

(15 สิงหาคม 2563) นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มอบเกียรติบัตร ในการประกวดวาดภาพ

15/ส.ค./20 - อยุธยาวิทยาลัย
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย (Coding)

          (13 สิงหาคม 2563) ดร.พีระ รัตนวิจิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าตรวจราชการการจัดการเรียนการสอนเพื่อ

14/ส.ค./20 - อยุธยาวิทยาลัย
นิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

วันนี้ (5 สิงหาคม 2563) นายฉัตร์ชัย อรรถปักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พร้อม

07/ส.ค./20 - อยุธยาวิทยาลัย
อยุธยาวิทยาลัย ร่วมแสดงผลงาน นิทรรศการศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

23 กรกฎาคม 2563 เด็กชายธนโชติ นันทเศรษฐ์ ชั้น ม.2/14 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ได้รับรางวัลการร่วมแสดงผลงาน นิทรรศการศิล

24/ก.ค./20 - อยุธยาวิทยาลัย
อยุธยาวิทยาลัยจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

เช้าวันนี้ (23 กรกฎาคม 2563)  ดร.จิระพันธุ์ พิมพ์พันธ์  ผู้รับใบอนุญาตและประธานคณะกรรมการบริหารโรงเร

23/ก.ค./20 - อยุธยาวิทยาลัย
รัลมอบโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 7 เจดีย์บรรจุพระธาตุและบุษบกปิดทอง

พระครูไพศาลพิพัฒนาภรณ์ (อำนาจ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดเสนาสนาราม ราชวรวิหาร เจ้าคณะตำบลหัวรอ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มอ

22/ก.ค./20 - อยุธยาวิทยาลัย
มอบเงินสนับสนุนเพื่อเป็นรางวัลแก่นักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยคะแนน

ดร.จิระพันธุ์ พิมพ์พันธ์  ผู้รับใบอนุญาตและประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา  ได้มอบเงินสนับสนุน  จำนวน 7

22/ก.ค./20 - อยุธยาวิทยาลัย
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน (Classroom meeting) ภาคเรียนที่ 1 ปี 2563

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน (Classroom meeting) ภาคเรียนที่ 1 ปี 2563โดยมี นายสุชีพ  บุ

22/ก.ค./20 - อยุธยาวิทยาลัย

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม