อยุธยาวิทยาลัย
รายงานตัวเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 14 มีนาคม 2562 นายวรากร รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พร้อมคณะผู้บริหาร ครู รับรายงานตัวนักเรียน พ

15/มี.ค./19 - อยุธยาวิทยาลัย
รายงานตัวเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.1 และ EP ปีการศึกษา 2562

วันที่ 13 มีนาคม 2562 นายวรากร รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พร้อมคณะผู้บริหาร ครู รับรายงานตัวนักเรียน พ

15/มี.ค./19 - อยุธยาวิทยาลัย
114 ปี อยุธยาวิทยาลัย มินิมาราธอน

10 มีนาคม 2562 นายวรากร รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดการแข่งขันเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ 114 ปี

11/มี.ค./19 - อยุธยาวิทยาลัย
ประกาศเกียรติคุณให้กับนักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบประกาศเกียรติคุณให้กับนักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ใน

09/มี.ค./19 - อยุธยาวิทยาลัย
การอบรมเชิงปฏิบัติการครูด้านทักษะคอมพิวเตอร์

งานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการครูด้านทักษะคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรม Adobe Illustrator

08/มี.ค./19 - อยุธยาวิทยาลัย
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เปิดรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เปิดรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2562

04/มี.ค./19 - อยุธยาวิทยาลัย
วันอยุธยาวิทยาลัย (114 ปี)

เช้าวันที่ 2 มีนาคม 2562 นายวรากร รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พร้อมคณะผู้บริหาร สมาคมนักเรียนเก่าอยุธยา

04/มี.ค./19 - อยุธยาวิทยาลัย
ค่ายวิทย์คิดสนุกกับสะเต็มศึกษา นักเรียนชั้นมัธยาศึกษาปีที่ 4

นายอนันต์ มีพจนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมค่ายวิทย์คิดสนุกกับสะเต็มศึกษา นักเรี

21/ก.พ./19 - อยุธยาวิทยาลัย
Senior Guide 3 ภาษา เดินหน้าเก็บประสบการณ์มัคคุเทศก์จิตอาสา

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ชมรม Senior Guide 3 ภาษา ได้นำนักเรียนออกฝึกประสบการณ์การเป็นมัคคุเทศก์จิตอาสา โดยให้ข

14/ก.พ./19 - อยุธยาวิทยาลัย
อยุธยาวิทยาลัยจัดกิจกรรมแนะแนวสัญจร

งานแนะแนวร่วมกับกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  ได้จัดโครงการแนะแนวสัญจร เพื่อประชาสัมพันธ์ชี้แจงรายละเอีย

12/ก.พ./19 - อยุธยาวิทยาลัย

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม