อยุธยาวิทยาลัย
พลเอกชาญ บุญประเสริฐ มอบเงิน 200,000 บาท

พลเอกชาญ บุญประเสริฐ มอบเงิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) เพื่อจัดสร้างมุมเชิดชูเกียรติห้องสมุดโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

17/ต.ค./17 - อยุธยาวิทยาลัย
กิจกรรมค่ายพักแรมเพื่อสอบวิชาลูกเสือโลก ลูกเสือ ม.1

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือเพื่อสอบวิชาลูกเสือโลก ชั้น ม.1 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว เดอะไพน์ รีสอร์ท จ.

07/ต.ค./17 - อยุธยาวิทยาลัย
พิธีมอบอุปกรณ์กีฬาแก่สถานศึกษาในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คณะครูโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย รับมอบอุปกรณ์กีฬาจากนายสุวรรณลภ ภูวบัณฑิตสิน  นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพระนครศรี

07/ต.ค./17 - อยุธยาวิทยาลัย
การเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ

2 ตุลาคม 2560 คณะผู้บริหาร ครู กลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนอยุธยาวิทยาวิทยาลัย ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ

03/ต.ค./17 - อยุธยาวิทยาลัย
นักกีฬาอยุธยาวิทยาลัยศึกษาดูงานประเทศจีน ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย-จีน

คณะครู นักกีฬานักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย นำโดย ครูสันติราษฎร์ เรียนงาม ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียน

28/ก.ย./17 - อยุธยาวิทยาลัย
กีฬาจตุรมิตรสัมพันธ์ ครั้งที่ 8

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี “กีฬาจตุรมิตรสัมพันธ์ ครั้งที่ 8” ระหว่างระหว่าง โรงเรียนอย

28/ก.ย./17 - อยุธยาวิทยาลัย
ภาพชุด//เวทีศักยภาพผู้เรียน โรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับภาคกลาง ครั้งที่

นายนคร ตังคะพิภพ ที่ปรึกษาสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นประธานในพิธีเปิดเวทีศักยภาพผู้เรียน

24/ก.ย./17 - อยุธยาวิทยาลัย
เปิดยิ่งใหญ่ เวทีศักยภาพผู้เรียน โรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับภาคกลาง

23 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย นายนคร ตังคะพิภพ  ที่ปรึกษาสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปล

23/ก.ย./17 - อยุธยาวิทยาลัย
อยุธยาวิทยาลัยจัดพิธีอัญเชิญรางวัลโล่เกียรติคุณพระราชทาน

21 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย นายวรากร  รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พร้อมคณะผู้บริหาร ครู นั

22/ก.ย./17 - อยุธยาวิทยาลัย

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม