อยุธยาวิทยาลัย
สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 

03/ก.ค./17 - อยุธยาวิทยาลัย
ข่าวจากโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

ข่าวจากโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

30/มิ.ย./17 - อยุธยาวิทยาลัย
ข่าวจากโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

ข่าวจากโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

30/มิ.ย./17 - อยุธยาวิทยาลัย
ข่าวจากโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

ข่าวจากโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

30/มิ.ย./17 - อยุธยาวิทยาลัย
ข่าวจากโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

ข่าวจากโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

30/มิ.ย./17 - อยุธยาวิทยาลัย
ข่าวจากโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

ข่าวจากโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

30/มิ.ย./17 - อยุธยาวิทยาลัย
นายอนันต์ มีพจนา รอง ผอ.ร.ร.อยุธยาวิทยาลัย

นายอนันต์  มีพจนา  รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

24/พ.ค./17 - อยุธยาวิทยาลัย
เรียนเชิญกรรมการคุมสอบ O-NET ชั้น ม.6 ประชุม

เรียนเชิญคุณครูที่โรงเรียนส่งมาเป็นกรรมการคุมสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ประชุมเพื่อ

25/ม.ค./16 - อยุธยาวิทยาลัย
ประชาสัมพันธ์

ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จัดกิจกรรมกตัญญุตาบูรพาจารย์ศิลป์ ครั้งที่ 3 ในวันที่ 28  มิ.ย.

17/มิ.ย./15 - อยุธยาวิทยาลัย

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม