อยุธยาวิทยาลัย
ลงนามแสดงความอาลัย แด่ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี

30 พฤษภาคม 2562 คณะผู้บริหาร  ครู ร่วมลงนามแสดงความอาลัย แด่ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ ที่ได้ถ

31/พ.ค./19 - อยุธยาวิทยาลัย
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ

เช้าวันนี้ 31 พฤษภาคม 2562 นายวรากร  รื่นกมล  ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พร้อมคณะผู้บริหาร ครู  และบุคลากรทางก

31/พ.ค./19 - อยุธยาวิทยาลัย
เกียรติบัตร TOP TEN AWARDS โรงเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัลรวมสูงสุด 10

นายวรากร รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย รับเกียรติบัตร TOP TEN AWARDS โรงเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัลรวมสูงส

28/พ.ค./19 - อยุธยาวิทยาลัย
ศูนย์ สพฐ. 187 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย อบรม STEM ม.ปลาย

นายวรากร รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมครูด้วยระบบทางไกล สะเต็มศึกษา สำหรับคร

18/พ.ค./19 - อยุธยาวิทยาลัย
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

9 พฤษภาคม 2562 นายสมใจ พัฒน์วิชัยโชติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  พร้อมคณะผู้บริหาร ครู  กิจกรรมปฐมนิเทศนัก

10/พ.ค./19 - อยุธยาวิทยาลัย
ศูนย์ สพฐ. 187 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จัดอบรมสะเต็มศึกษา

วันนี้ (9 พฤษภาคม 2562) นายสมใจ พัฒน์วิชัยโชติ  รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมครูด

09/พ.ค./19 - อยุธยาวิทยาลัย
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

นายอนันต์ มีพจนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ในนามผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ร่วมในพิธีลงนามบัน

30/มี.ค./19 - อยุธยาวิทยาลัย
อยุธยาวิทยาลัย จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6

นางจิระพันธุ์ พิมพ์พันธุ์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึ

30/มี.ค./19 - อยุธยาวิทยาลัย
ภาพบรรยากาศการรับสมัครห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา2562 ณ

ภาพบรรยากาศการรับสมัครห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา2562 ณ หอประชุมพระราชทานโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วันที่ 22-23 มีนาคม 2562

24/มี.ค./19 - อยุธยาวิทยาลัย

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม