อยุธยาวิทยาลัย
อยุธยาวิทยาลัยรับเกียรติบัตรรางวัลเด็กประพฤติดีมีค่านิยม

นายเจษฎา สาสาร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เข้ารับรางวัล “เด็กประพฤติดี มีค่านิยม” ในงานวันเ

14/ม.ค./19 - อยุธยาวิทยาลัย
ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ

นายวรากร  รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พร้อมคณะผู้บริหาร ครู แสดงความยินดี แก่นักเรียนที่เข้าแข่งขันความ

09/ม.ค./19 - อยุธยาวิทยาลัย
โครงการจิตอาสาภาษาสร้างสรรค์(หมอภาษา)

วันที่ 4 ม.ค.2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนำนักเรียนชั้น ม.5/15 ชุมนุมหมอภาษาไปออกค่ายตามโครงการจิตอาสาภาษาสร้างสร

08/ม.ค./19 - อยุธยาวิทยาลัย
ปฏิทินการรับนักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562

ปฏิทินการรับนักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562

08/ม.ค./19 - อยุธยาวิทยาลัย
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

08/ม.ค./19 - อยุธยาวิทยาลัย
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

08/ม.ค./19 - อยุธยาวิทยาลัย
ทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2562

นายวรากร รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เป็นประธานนำคณะผู้บริหาร  นายกสมาคมครูและผู้ปกครองโรงเรียนอยุธยาวิ

05/ม.ค./19 - อยุธยาวิทยาลัย
สวัสดีปีใหม่ 2562

สวัสดีปีใหม่ 2562

28/ธ.ค./18 - อยุธยาวิทยาลัย
การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครูสู่คุณภาพผู้เรียนฯ

ชื่อเรื่อง            การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครูสู่คุณภาพผู้เรียนโดยใช้กระบวนการนิเท

28/ธ.ค./18 - อยุธยาวิทยาลัย
รายงานผลการประเมินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล

ชื่อเรื่อง          รายงานผลการประเมินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล : กรณีศึกษาโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

28/ธ.ค./18 - อยุธยาวิทยาลัย

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม