อยุธยาวิทยาลัย
คณะรอง ผอ. สพม. ศึกษางานการบริหารจัดการของสถานศึกษา

(9 กันยายน 2563) นายสุชีพ บุญวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พร้อมคณะผู้บริหาร ครู ให้การต้อนรับและนำเสนอ การบ

10/ก.ย./20 - อยุธยาวิทยาลัย
กิจกรรมตักบาตร ระดับชั้น ม.4

เช้าวันที่ 27 สิงหาคม 2563 นายสุชีพ บุญวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พร้อมคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลา

29/ส.ค./20 - อยุธยาวิทยาลัย
อยุธยาวิทยาลัย รับรางวัล ประกวดภาพถ่าย " ท่องเที่ยววิถีไทย

ค่ำวันนี้  (29 สิงหาคม 2563) นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบเกียรติบัตรการประก

29/ส.ค./20 - อยุธยาวิทยาลัย
พระครูสิริชัยมงคล มอบเงินสมทบทุนการปรับปรุงบ้านพักครูพระราชทาน

(26 สิงหาคม 2563) นายสุชีพ  บุญวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พร้อมคณะครู เป็นตัวแทนรับมอบเงินจาก พระครูสิริช

26/ส.ค./20 - อยุธยาวิทยาลัย
อยุธยาวิทยาลัยคว้าแชมป์ ฟุตซอล 12 และ 18 ปี มหกรรมกีฬามวลชน อบจ.

นักกีฬาฟุตซอลโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ชนะเลิศ ชนะเลิศรุ่น 12ปี, 18 ปี และ รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รุ่น 15 ปี การแข

26/ส.ค./20 - อยุธยาวิทยาลัย
อยุธยาวิทยาลัยรับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณ สำนักเรียนพระปริยัติธรรม

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น.  ณ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน กรุงเทพมหานคร  สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระส

22/ส.ค./20 - อยุธยาวิทยาลัย
มูลนิธิพระมงคลบพิตรสมทบทุนการปรับปรุงบ้านพักครูพระราชทาน

นายสุชีพ บุญวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พร้อมคณะครู เป็นตัวแทนรับมอบเงินจาก มูลนิธิพระมงคลบพิตร จำนวน 10,0

22/ส.ค./20 - อยุธยาวิทยาลัย
ทุนเจ้าอาวาสวัดกษัตราธิราชวรวิหาร สำหรับนักเรียนที่มี ความประพฤติดี

พระราชธานินทราจารย์  เจ้าคณะอำเภอบ้านแพรก  เจ้าอาวาสวัดกษัตราธิราชวรวิหาร  ได้มอบทุนการศึกษา  จำนวน  12  ทุน ๆ ละ  1,

20/ส.ค./20 - อยุธยาวิทยาลัย
มอบเงินปรับปรุงบ้านพักครูพระราชทาน เป็นอนุสรณ์สถาน และแหล่งเรียนรู้

(19 สิงหาคม 2563) จากการเยี่ยมบ้านนักเรียนของคุณครูจิรัฏฐ์ แย้มประดิษฐ์ คุณครูที่ปรึกษา และทางครอบครัวของนักเรียน ได้

20/ส.ค./20 - อยุธยาวิทยาลัย
อย. สุ่มตรวจสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำดื่ม

(18 สิงหาคม 2563) หน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยทางอาหาร และเจ้าหน้าที่เภสัชกร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนคร

19/ส.ค./20 - อยุธยาวิทยาลัย

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม