อยุธยาวิทยาลัย
เปิดยิ่งใหญ่ เวทีศักยภาพผู้เรียน โรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับภาคกลาง

23 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย นายนคร ตังคะพิภพ  ที่ปรึกษาสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปล

23/ก.ย./17 - อยุธยาวิทยาลัย
อยุธยาวิทยาลัยจัดพิธีอัญเชิญรางวัลโล่เกียรติคุณพระราชทาน

21 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย นายวรากร  รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พร้อมคณะผู้บริหาร ครู นั

22/ก.ย./17 - อยุธยาวิทยาลัย
โครงการทุนอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาญี่ปุ่นระดับสูง

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูอดิศักดิ์ นุชประยูร ตัวแทนครูญี่ปุ่นประเทศไทย สอบแ

22/ก.ย./17 - อยุธยาวิทยาลัย
อยุธยาวิทยาลัยจัดกิจกรรมเนื่องในวันสันติภาพสากล

21 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย นายเรวัต ประสงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เกียรติเป็นประธานอ

22/ก.ย./17 - อยุธยาวิทยาลัย
รางวัลเยาวชนคนดี ประจำปีการศึกษา 2560 ศูนย์คนดีศรีแผ่นดินมูลนิธิ ดร

วันที่ 21 กันยายน 2560  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ นักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เข้ารับรางวัลเยาวชนคน

22/ก.ย./17 - อยุธยาวิทยาลัย
พิธีมอบทุนการศึกษาและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติค่าแห่งคุณธรรม ประจำปี

20 กันยายน 2560 ณ หอประชุมพระราชทาน โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย นายชูถิ่น จุลทรัพย์ เลขาธิการสมาคมนักเรีย

21/ก.ย./17 - อยุธยาวิทยาลัย
นักเรียนอยุธยาวิทยาลัยรับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร

วันนี้ (20 กันยายน 2560) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้พลเอ

20/ก.ย./17 - อยุธยาวิทยาลัย
เทิด ศรัทธา กษีณา อยุธยาวิทยาลัย มุทิตาจิตคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ

คณะครูผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ทุกคนพร้อมใจกันมาร่วมแสดงมุทิตาจิตคุณครูผู้เ

20/ก.ย./17 - อยุธยาวิทยาลัย
นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีและประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 89

เช้าวันนี้ (19 กันยายน 2560) คณะผู้บริหาร-ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย นำโดย นายสมใจ พัฒน์วิชัยโชติ รองผู้อำนวยการ ร่วม

19/ก.ย./17 - อยุธยาวิทยาลัย
เทิด ศรัทธา กษีณา อยุธยาวิทยาลัย มุทิตาจิตคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ

เทิด ศรัทธา กษีณา อยุธยาวิทยาลัย มุทิตาจิตคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2560 (ระดับชั้น ม.6)

18/ก.ย./17 - อยุธยาวิทยาลัย

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม