อยุธยาวิทยาลัย
ศาสตร์พระราชา Active Learning สู่คุณภาพการศึกษา Thailand 4.0

นายวรากร รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดการอบรม ศาสตร์พระราช

17/ก.ค./17 - อยุธยาวิทยาลัย
นักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

นายรัตนชัย  พรรณสาร นักเรียนชั้น ม.5/1 นักกลอนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศบท

14/ก.ค./17 - อยุธยาวิทยาลัย
โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดและทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยขับเคลื่อนโครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดและทักษะช

12/ก.ค./17 - อยุธยาวิทยาลัย
ถวายเทียนพรรษาพระราชทาน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอย

11/ก.ค./17 - อยุธยาวิทยาลัย
พิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2560

คณะครูโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ร่วมพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2560 ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นา

11/ก.ค./17 - อยุธยาวิทยาลัย
การแข่งขันกีฬาภายใน “ชาติเสือเกมส์” ปีการศึกษา 2560

ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา  เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ประ

11/ก.ค./17 - อยุธยาวิทยาลัย
สพม.3 เดินหน้าสร้างและขยายเครือข่ายประชาสัมพันธ์ รุ่น 1

วันนี้ (7 กรกฎาคม 2560) เวลา 09.00 น. นายจิรศักดิ์ กลิ่นพิบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศ

07/ก.ค./17 - อยุธยาวิทยาลัย
ฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์ไทย-จีน ส่งเสริมการท่องเที่ยว

29 มิถุนายน 2560 นายวรากร  รื่นกมล  ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พร้อมคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ให้การต้อนรับ  น

07/ก.ค./17 - อยุธยาวิทยาลัย
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานประกอบพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์และตักบาตรข้าวสารอา

07/ก.ค./17 - อยุธยาวิทยาลัย

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม