อยุธยาวิทยาลัย
โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ศึกษาดูงานโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

วันนี้ (4 สิงหาคม 2560) คณะผู้บริหาร ครูโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธ

04/ส.ค./17 - อยุธยาวิทยาลัย
นายประชอบ หลีนุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิงประธานการประชุม อยุธยาวิทยาลัยพร้อมจัดเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล

นายประชอบ หลีนุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรงเรียนมาตรฐานสากล กลุ่ม

03/ส.ค./17 - อยุธยาวิทยาลัย
อยุธยาวิทยาลัย คว้ารางวัลชนะเลิศเทเบิลเทนนิสชาย

นายโดม  วราสุทธิ์  นักกีฬาเทเบิลเทนนิสชาย ของ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬานักเรียนระหว่า

01/ส.ค./17 - อยุธยาวิทยาลัย
รางวัลความสามารถพิเศษการเขียนเรียงความครูและนักเรียน

นายธีรวีร์ แพบัว ครูโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย และ เด็กชายอภินันท์ โชตินอก นักเรียนชั้น

31/ก.ค./17 - อยุธยาวิทยาลัย
อยุธยาวิทยาลัย ชนะเลิศตอบปัญหาภาษาไทยระดับประเทศ วันภาษาไทยแห่งชาติ

นายรัตนชัย พรรณสาร,นางสาวปัณพร จุ้ยสาย,นายเลิศณรงค์ อายินดี และนางสาววิภาดา มอญเกิดแก้ว นักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลั

29/ก.ค./17 - อยุธยาวิทยาลัย
ฟุตซอลอยุธยาวิทยาลัย แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 4

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จัดการแข่งขัน ฟุตซอลอยุธยาวิทยาลัย แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 4 รุ่นอายุ 15 ปี ณ โรงเรียนอยุธยาวิทย

28/ก.ค./17 - อยุธยาวิทยาลัย
นศท.อยุธยาวิทยาลัยร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

วันนี้ (28 กรกฎาคม 2560) ผู้บังคับบัญชานักศึกษาวิชาทหาร นำนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ร่วมพิธี เฉลิมพระเก

28/ก.ค./17 - อยุธยาวิทยาลัย
สำนักงานลูกเสือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันนี้ (28 กรกฎาคม 2560) คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา กองลูกเสือเกียรติยศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ร่วมพิธี เฉ

28/ก.ค./17 - อยุธยาวิทยาลัย
อยุธยาวิทยาลัยร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันนี้ (28 กรกฎาคม 2560) คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ร่วมพิธี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพ

28/ก.ค./17 - อยุธยาวิทยาลัย
อยุธยาวิทยาลัยน้อมถวายพระพรชัยมงคล และจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

นายวรากร รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยเป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสม

28/ก.ค./17 - อยุธยาวิทยาลัย

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม