อยุธยาวิทยาลัย
พิธีเปิดการฝึกภาคที่ตั้งปกตินักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2560

นายอนันต์ มีพจนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พร้อมด้วย ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร นำนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอย

21/ก.ค./17 - อยุธยาวิทยาลัย
อยุธยาวิทยาลัยปลูกต้นไม้ โครงการ ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ

นายสมศักดิ์ งามสมเกล้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พร้อมคณะครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ปลูกต้นไม้ (ต้นรา

21/ก.ค./17 - อยุธยาวิทยาลัย
ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2560

พันโท ประยุทธ จันทร์สมาน ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 18 ประธานเปิดการประชุมผู้ปก

17/ก.ค./17 - อยุธยาวิทยาลัย
ศาสตร์พระราชา Active Learning สู่คุณภาพการศึกษา Thailand 4.0

นายวรากร รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดการอบรม ศาสตร์พระราช

17/ก.ค./17 - อยุธยาวิทยาลัย
นักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

นายรัตนชัย  พรรณสาร นักเรียนชั้น ม.5/1 นักกลอนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศบท

14/ก.ค./17 - อยุธยาวิทยาลัย
โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดและทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยขับเคลื่อนโครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดและทักษะช

12/ก.ค./17 - อยุธยาวิทยาลัย
ถวายเทียนพรรษาพระราชทาน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอย

11/ก.ค./17 - อยุธยาวิทยาลัย
พิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2560

คณะครูโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ร่วมพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2560 ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นา

11/ก.ค./17 - อยุธยาวิทยาลัย
การแข่งขันกีฬาภายใน “ชาติเสือเกมส์” ปีการศึกษา 2560

ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา  เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ประ

11/ก.ค./17 - อยุธยาวิทยาลัย

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม