อยุธยาวิทยาลัย
มอบรางวัลการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

เช้าวันนี้ (22 มกราคม 2563) นายสุชีพ บุญวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย มอบรางวัลให้กับนักเรียนในการการทดสอบคว

22/ม.ค./20 - อยุธยาวิทยาลัย
อยุธยาวิทยาลัยเสริมให้ความรู้-เทคนิคเตรียมความพร้อมสอบ O-NET

นายสุชีพ บุญวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พร้อมคณะผู้บริหาร ครูจัดกิจกรรมสอนเสริมให้ความรู้ด้านวิชาการ เทคนิ

22/ม.ค./20 - อยุธยาวิทยาลัย
Go Green with AYW HERO

Go Green with AYW HERO
 

20/ม.ค./20 - อยุธยาวิทยาลัย
วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันกองทัพไทย

วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันกองทัพไทย 

20/ม.ค./20 - อยุธยาวิทยาลัย
มอบรางวัล ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ระดับชาติ "

มอบรางวัล ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ระดับชาติ
"การงานอาชีพและเทคโนโลยี"

20/ม.ค./20 - อยุธยาวิทยาลัย
พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน"วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน"วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"
 

20/ม.ค./20 - อยุธยาวิทยาลัย
รับมอบภาพถ่ายพระยาโบราณราชธานินทร์ (พร เดชะคุปต์)

รับมอบภาพถ่ายพระยาโบราณราชธานินทร์ (พร เดชะคุปต์)
 

17/ม.ค./20 - อยุธยาวิทยาลัย
อยุธยาวิทยาลัยเข้ารอบรองชนะเลิศการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ครั้งที่ 8

อยุธยาวิทยาลัยเข้ารอบรองชนะเลิศการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ครั้งที่ 8  
 

17/ม.ค./20 - อยุธยาวิทยาลัย
อยุธยาวิทยาลัยร่วมทำบุญเนื่องในวันครู 2563 "ครูไทย รักศิษย์

อยุธยาวิทยาลัยร่วมทำบุญเนื่องในวันครู 2563
"ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา"
 

16/ม.ค./20 - อยุธยาวิทยาลัย
กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้การป้องกันการตั้งครรภ์ในเด็กและวัยรุ่น

14 มกราคม 2563 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ร่วมกับ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้การป้องกันการตั้งครร

15/ม.ค./20 - อยุธยาวิทยาลัย

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม