อยุธยาวิทยาลัย
อยุธยาวิทยาลัยจัดค่ายจิตอาสาภาษาสร้างสรรค์(หมอภาษา)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  โดยมีครูมันทนี  บุญฤทธิ์  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ  และครูฐิติพร  จันทร์ห

31/ก.ค./19 - อยุธยาวิทยาลัย
กิจกรรม PLC : Boot Up by Art

กิจกรรม PLC : Boot Up by Art ทัศนศึกษาหอศิลป์ กรุงเทพมหานคร 27 ก.ค. 62 

30/ก.ค./19 - อยุธยาวิทยาลัย
หลักสุขาภิบาลอาหารน้ำดื่มมาตรฐานโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

วันนี้ 30 กรกฎาคม 2562 หน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยทางอาหาร และเจ้าหน้าที่เภสัชกรชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุข

30/ก.ค./19 - อยุธยาวิทยาลัย
อยุธยาวิทยาลัยชนะเลิศศิลปกรรม อันดับที่ 2

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ มอบเกียรติบ

18/ก.ค./19 - อยุธยาวิทยาลัย
เวียนเทียนวัดสะพานนาค 1 ใน 5 วัดในโรงเรียน

นายวรากร  รื่นมกล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน เข้

18/ก.ค./19 - อยุธยาวิทยาลัย
อยุธยาวิทยาลัย ถวายเทียนพรรษา วัดเสนาสนาราม ราชวรวิหาร

นายวรากร รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และจตุปัจจัยไทยธรรม ณ

12/ก.ค./19 - อยุธยาวิทยาลัย
วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562

คณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ป

12/ก.ค./19 - อยุธยาวิทยาลัย

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม