อยุธยาวิทยาลัย
ยินดี รองนิติพร เชื้อสุวรรณ มาดำรงตำแหน่งรอง ผอ.

นายสุชีพ  บุญวงษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กรรมการสถานศึก

03/พ.ย./20 - อยุธยาวิทยาลัย
แสดงความยินดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายสุชีพ  บุญวงษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  พร้อมด้วย พ.อ.อ.นรชัย กฤษณเกษกุล  นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเร

03/พ.ย./20 - อยุธยาวิทยาลัย
กิจกรรมนิเทศสัญจร โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563

29 ตุลาคม 2563  ดร.สกาวรัตน์  จรุงนันทกาล  ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต 3  ผู้อำนวยการสุชีพ  บุญวงษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธ

29/ต.ค./20 - อยุธยาวิทยาลัย
อยุธยาวิทยาลัยรางวัลชนะเลิศ การพูดน้อมสำนึก บอกเล่า

นายภัคพล ขันธบรรพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศ การพูดน้อมสำนึก บอกเล่า เร

27/ต.ค./20 - อยุธยาวิทยาลัย
รางวัลครูผู้สอนภาษาไทยดีเด่น ของสำนักงานศึกษาธิการ ภาค 1

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ นายธีรวีร์  แพบัว ตำแหน่ง ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โอกาสเข้ารับรางวัลครูผ

27/ต.ค./20 - อยุธยาวิทยาลัย
บริจาคเงินสนับสนุนเพื่อการศึกษา จำนวน 125,000 บาท

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ขอขอบคุณสุรพงษ์ ดำริห์ศิลป์  บริจาคเงินสนับสนุนเพื่อการศึกษา จำนวน 125,000 บาท
 

14/ต.ค./20 - อยุธยาวิทยาลัย
พลตำรวจโทจิรวัฒน์ ทิพยจันทร์ อดีตผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 8 มอบเงิน

นายสุชีพ บุญวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย รับมอบเงิน 100,000 บาท เพื่อปรับปรุงบ้านพักครูพระราชทานหลังสุดท้าย

14/ต.ค./20 - อยุธยาวิทยาลัย
รู้เท่าทันสื่อ รู้เท่าทันอนาคต

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เข้ารับการอบรมโครงการรู้เท่าทันสื่อ..

07/ต.ค./20 - อยุธยาวิทยาลัย

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม