อยุธยาวิทยาลัย
อยุธยาวิทยาลัยจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562

นายวรากร  รื่นกมล  ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดงานวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562 จัดโดยกลุ่มสาระการเ

21/ส.ค./19 - อยุธยาวิทยาลัย
AYW CROSSWORD เยือนถิ่น อุดมศิลป์

คณะครูผู้ดูแลและนักเรียนในโครงการ AYW CROSSWORD โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ได้จัดการเรียนรู้การเล่นเกมต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ

20/ส.ค./19 - อยุธยาวิทยาลัย
กิจกรรมมัคคุเทศก์จิตอาสา และ AYW Senior Guide

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ประกอบด้วย นักเรียนจากชุมนุม มัคคุเทศก์จิตอาสา และนักเรียน

20/ส.ค./19 - อยุธยาวิทยาลัย
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

 (9 สิงหาคม 2562) ณ สนามโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  นายวรากร  รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พร้อมคณะผู้บริหาร

14/ส.ค./19 - อยุธยาวิทยาลัย
อยุธยาวิทยาลัย รับโล่พระราชทาน การแต่งกลอนเทิดพระคุณแม่

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววิภาดา มอญเกิดแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เข้ารับพระราชทานรา

14/ส.ค./19 - อยุธยาวิทยาลัย
อยุธยาวิทยาลัย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 แข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพี

ขอแสดงความยินดีกับ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ในโอกาสนำนักเรียนเข้าแข่งข

08/ส.ค./19 - อยุธยาวิทยาลัย
อยุธยาวิทยาลัย ชนะเลิศความคิดสร้างสรรค์ “ร่มพยุงไข่”

ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในโอกาสนำนักเรียนเข้าแข่งขัน  และได้รับรางวัลชนะเลิศความคิดสร้างสรร

08/ส.ค./19 - อยุธยาวิทยาลัย
สังคมปริทรรศน์ รัฐนิยมแห่งอโยธยา 2562

(6 สิงหาคม 2562) นายวรากร  รื่นมกล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสังคมปริทรรศน์ รัฐนิย

07/ส.ค./19 - อยุธยาวิทยาลัย
เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

นายวรากร  รื่นมกล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เป็นประธานมอบทุนโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไ

07/ส.ค./19 - อยุธยาวิทยาลัย

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม