อยุธยาวิทยาลัย
อยุธยาวิทยาลัยชนะเลิศศิลปกรรม อันดับที่ 2

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ มอบเกียรติบ

18/ก.ค./19 - อยุธยาวิทยาลัย
เวียนเทียนวัดสะพานนาค 1 ใน 5 วัดในโรงเรียน

นายวรากร  รื่นมกล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน เข้

18/ก.ค./19 - อยุธยาวิทยาลัย
อยุธยาวิทยาลัย ถวายเทียนพรรษา วัดเสนาสนาราม ราชวรวิหาร

นายวรากร รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และจตุปัจจัยไทยธรรม ณ

12/ก.ค./19 - อยุธยาวิทยาลัย
วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562

คณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ป

12/ก.ค./19 - อยุธยาวิทยาลัย
อยุธยาวิทยาลัย ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562

นายวรากร รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พร้อมคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีร่วมถ

12/ก.ค./19 - อยุธยาวิทยาลัย
อยุธยาวิทยาลัยจัดกิจกรรม ทานาบะตะ เทศกาลที่ชาวญี่ปุ่นทั้งประเทศรอคอย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ญี่ปุ่น) จัดกิจกรรม ทานาบาตะ ขึ้น ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

11/ก.ค./19 - อยุธยาวิทยาลัย
รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาผู้ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น

นายสมศักดิ์  งามสมเกล้า พร้อมด้วยนางพิมพลักษณ์ บุญลือ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย และ นายอนันต์ มีพจนา รองผู

11/ก.ค./19 - อยุธยาวิทยาลัย
อยุธยาวิทยาลัย

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยได้เข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ของม

10/ก.ค./19 - อยุธยาวิทยาลัย

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม