อยุธยาวิทยาลัย
อยุธยาวิทยาลัย รับโล่พระราชทาน การแต่งกลอนเทิดพระคุณแม่

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววิภาดา มอญเกิดแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เข้ารับพระราชทานรา

14/ส.ค./19 - อยุธยาวิทยาลัย
อยุธยาวิทยาลัย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 แข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพี

ขอแสดงความยินดีกับ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ในโอกาสนำนักเรียนเข้าแข่งข

08/ส.ค./19 - อยุธยาวิทยาลัย
อยุธยาวิทยาลัย ชนะเลิศความคิดสร้างสรรค์ “ร่มพยุงไข่”

ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในโอกาสนำนักเรียนเข้าแข่งขัน  และได้รับรางวัลชนะเลิศความคิดสร้างสรร

08/ส.ค./19 - อยุธยาวิทยาลัย
สังคมปริทรรศน์ รัฐนิยมแห่งอโยธยา 2562

(6 สิงหาคม 2562) นายวรากร  รื่นมกล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสังคมปริทรรศน์ รัฐนิย

07/ส.ค./19 - อยุธยาวิทยาลัย
เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

นายวรากร  รื่นมกล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เป็นประธานมอบทุนโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไ

07/ส.ค./19 - อยุธยาวิทยาลัย
อยุธยาวิทยาลัยจัดค่ายจิตอาสาภาษาสร้างสรรค์(หมอภาษา)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  โดยมีครูมันทนี  บุญฤทธิ์  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ  และครูฐิติพร  จันทร์ห

31/ก.ค./19 - อยุธยาวิทยาลัย
กิจกรรม PLC : Boot Up by Art

กิจกรรม PLC : Boot Up by Art ทัศนศึกษาหอศิลป์ กรุงเทพมหานคร 27 ก.ค. 62 

30/ก.ค./19 - อยุธยาวิทยาลัย
หลักสุขาภิบาลอาหารน้ำดื่มมาตรฐานโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

วันนี้ 30 กรกฎาคม 2562 หน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยทางอาหาร และเจ้าหน้าที่เภสัชกรชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุข

30/ก.ค./19 - อยุธยาวิทยาลัย

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม