อยุธยาวิทยาลัย
AYW CROSSWORD COMPETITION 2019

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดการแข่งขันภายใน ในกิจกรรม AYW CROSSWORD COMPETIT

02/ก.ย./19 - อยุธยาวิทยาลัย
โล่เกียรติยศวิทยากรดีเยี่ยม วิทยากรศูนย์โรงเรียนโอลิมปิกวิชาการ ค่าย

คณะผู้บริหาร คุณครู และนักเรียนขอแสดงความยินดีกับคุณครูนันทวัตน์ ไวยบุญญา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียน

02/ก.ย./19 - อยุธยาวิทยาลัย
อยุธยาวิทยาลัยรับโล่รางวัลระดับประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกมลทิพย์ ดิษฐอยู่,นางสาววรรณิษา มั่นเหมาะ,นางสาวณัฐวดี ก้อนนาค ม.6/14 และนายกฤษณพงศ์ ชูชื่น

02/ก.ย./19 - อยุธยาวิทยาลัย
อยุธยาวิทยาลัยรอชิงระดับประเทศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน และ คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยในการประกวด

01/ก.ย./19 - อยุธยาวิทยาลัย
กระทรวงแรงงาน ร่วมกับโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

29 ส.ค.62 คณะผู้บริหารโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย นำโดย นายสมใจ พัฒน์วิชัยโชติ,นางพิมพลักษณ์ บุญลือ และนายอนันต์ มีพจนา รอ

30/ส.ค./19 - อยุธยาวิทยาลัย
อยุธยาวิทยาลัยตัวแทนเข้าแข่งขันระดับประเทศ การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย

ขอแสดงความยินดีกับ นายธีระนนท์ ไชยวุฒิ  นายธีธัต ศิริทรัพย์  นางสาวอมริศรา ศรีชมภู ชั้น ม.6/14 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

22/ส.ค./19 - อยุธยาวิทยาลัย
อยุธยาวิทยาลัยจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562

นายวรากร  รื่นกมล  ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดงานวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562 จัดโดยกลุ่มสาระการเ

21/ส.ค./19 - อยุธยาวิทยาลัย
AYW CROSSWORD เยือนถิ่น อุดมศิลป์

คณะครูผู้ดูแลและนักเรียนในโครงการ AYW CROSSWORD โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ได้จัดการเรียนรู้การเล่นเกมต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ

20/ส.ค./19 - อยุธยาวิทยาลัย
กิจกรรมมัคคุเทศก์จิตอาสา และ AYW Senior Guide

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ประกอบด้วย นักเรียนจากชุมนุม มัคคุเทศก์จิตอาสา และนักเรียน

20/ส.ค./19 - อยุธยาวิทยาลัย
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

 (9 สิงหาคม 2562) ณ สนามโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  นายวรากร  รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พร้อมคณะผู้บริหาร

14/ส.ค./19 - อยุธยาวิทยาลัย

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม