อยุธยาวิทยาลัย

วันที่ 27 ก.พ.2563 นายอนันต์ มีพจนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พร้อมคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล

03/มี.ค./20 - อยุธยาวิทยาลัย
ศิลป์ปลูกปัญญาพัฒนาต้นกล้าภาษาอังกฤษ (seed)

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีดับ คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ และนักเรียนที่เข้าแข่งขันรายการศิลป์ปล

24/ก.พ./20 - อยุธยาวิทยาลัย
English around you

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จัดกิจกรรม English around  you ณ โรงเรียนบา

20/ก.พ./20 - อยุธยาวิทยาลัย
อบรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สำหรับห้องเรียนพิเศษ วิชาแห่งโลกอนาคต

งานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จัดการอบรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1-3 เมื่อ

20/ก.พ./20 - อยุธยาวิทยาลัย
อยุธยาวิทยาลัยร่วมส่งกำลังใจความห่วงใยและมิตรไมตรีแก่ชาวจีน

เช้าวันนี้ (18 กุมภาพันธ์ 63) นายสุชีพ บุญวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พร้อมคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน  ร่วม

18/ก.พ./20 - อยุธยาวิทยาลัย
อยุธยาวิทยาลัย รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรระดับประเทศ

15 กุมภาพันธ์ 2563  นายสุชีพ  บุญวงษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พร้อมครูผู้รับผิดชอบโครงการ รับ โล่รางวัลและ

16/ก.พ./20 - อยุธยาวิทยาลัย
ปัจฉิมนิเทศอยุธยาวิทยาลัย ม.6’62

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2562 (รุ่น115)  โดยมี นายสุ

14/ก.พ./20 - อยุธยาวิทยาลัย
ปัจฉิมนิเทศอยุธยาวิทยาลัย ม.3’62

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2562 (รุ่น115)  โดยมี นายสม

14/ก.พ./20 - อยุธยาวิทยาลัย
AYW Senior Guide ครั้งที่ 5 เยืือนถิ่น วัดใหญ่ชัยมงคล

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ พร้อมด้วยมัคคุเทศก์จิตอาสาโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ได้

14/ก.พ./20 - อยุธยาวิทยาลัย
ฝึกภาคสนาม นศท. (หญิง) อยุธยาวิทยาลัย

นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 2-3 (หญิง) เข้ารับการฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 4

11/ก.พ./20 - อยุธยาวิทยาลัย

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม