อยุธยาวิทยาลัย
อยุธยาวิทยาลัย พร้อมจัดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2563

14-15 มีนาคม 2563 นายสุชีพ บุญวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรค เจ้าหน้าที่สาธารณ

15/มี.ค./20 - อยุธยาวิทยาลัย
จดหมายข่าว รายงานตัวเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4

               14-15 มีนาคม 2563 นายสุชีพ บุญวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ร่วมกับเจ้าหน้าท

15/มี.ค./20 - อยุธยาวิทยาลัย
อยุธยาวิทยาลัยรับการประเมินโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ

12 มีนาคม 2563 นายสุชีพ บุญวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พร้อมคณะครู นักเรียน ต้อนรับคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติ

14/มี.ค./20 - อยุธยาวิทยาลัย
ทุนมูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ)

วันที่ 2 มีนาคม 2563 ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม นายสุชีพ บุญวงษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พร้อมคณะ

03/มี.ค./20 - อยุธยาวิทยาลัย
เลื่อนกำหนดการจัดงาน อยุธยาวิทยาลัย มินิมาราธอน

ประกาศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
การเลื่อนกำหนดการจัดงาน อยุธยาวิทยาลัย มินิมาราธอน

03/มี.ค./20 - อยุธยาวิทยาลัย

วันที่ 27 ก.พ.2563 นายอนันต์ มีพจนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พร้อมคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล

03/มี.ค./20 - อยุธยาวิทยาลัย
ศิลป์ปลูกปัญญาพัฒนาต้นกล้าภาษาอังกฤษ (seed)

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีดับ คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ และนักเรียนที่เข้าแข่งขันรายการศิลป์ปล

24/ก.พ./20 - อยุธยาวิทยาลัย
English around you

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จัดกิจกรรม English around  you ณ โรงเรียนบา

20/ก.พ./20 - อยุธยาวิทยาลัย
อบรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สำหรับห้องเรียนพิเศษ วิชาแห่งโลกอนาคต

งานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จัดการอบรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1-3 เมื่อ

20/ก.พ./20 - อยุธยาวิทยาลัย
อยุธยาวิทยาลัยร่วมส่งกำลังใจความห่วงใยและมิตรไมตรีแก่ชาวจีน

เช้าวันนี้ (18 กุมภาพันธ์ 63) นายสุชีพ บุญวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พร้อมคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน  ร่วม

18/ก.พ./20 - อยุธยาวิทยาลัย

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม