อยุธยานุสรณ์
สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน

วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 08.15 น. สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนดังนี้

09/ก.ย./20 - อยุธยานุสรณ์
สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์

วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้เข้าอบร

03/ก.ย./20 - อยุธยานุสรณ์
พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและคณิตศาสตร์

วันพุธที่ 3 กันยายน 2563 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธาน ในพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับกล

03/ก.ย./20 - อยุธยานุสรณ์
การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ดำเนินการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแ

28/ส.ค./20 - อยุธยานุสรณ์
นายนชานนท์ ศรีเจริญ ชนะเลิศ การแข่งขันประกวดภาพถ่าย “

วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2563 ประกาศผล การแข่งขันประกวดภาพถ่าย “ท่องเที่ยววิถีไทย ไปอยุธยา” สนับสนุนงบประมาณโดยจังหวั

24/ส.ค./20 - อยุธยานุสรณ์
อบรมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติทางวัฒนธรรม

ในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดให้มีการอบรมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิ

24/ส.ค./20 - อยุธยานุสรณ์
กิจกรรมเพิ่มความรู้ด้านประวัติศาสตร์

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และร

24/ส.ค./20 - อยุธยานุสรณ์

วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 08.15 น.

21/ส.ค./20 - อยุธยานุสรณ์

วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 08.15 น.

21/ส.ค./20 - อยุธยานุสรณ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม