อยุธยานุสรณ์
การประชุมการดำเนินการจัดทำคลังข้อสอบ

การประชุมการดำเนินการจัดทำคลังข้อสอบ ตามตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

21/มิ.ย./17 - อยุธยานุสรณ์
มอบโล่เกียรติคุณ  จากสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย ให้นายสถิต

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 นางพิมพลักษณ์ บุญลือ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบโล่เกียรติคุณ  จากสภาผู้ปกครอ

07/มิ.ย./17 - อยุธยานุสรณ์
ชมรมภาพยนตร์สั้นโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้ารับมอบเกียรติบัตร

     วันที่  30  พฤษภาคม  2560 นางวริทธิ์ธร ภาคสุชล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมด้วยชมรมภาพยนตร์สั้นโรงเร

05/มิ.ย./17 - อยุธยานุสรณ์
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ วิชาชีพ

 

               วันที่  3  มิถุนายน 2560  ดร.วีระพงศ์  เดชบุญ ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

05/มิ.ย./17 - อยุธยานุสรณ์
ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู

วันที่ 23 พ.ค. 2560 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์จัดการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู

26/พ.ค./17 - อยุธยานุสรณ์
มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เรียนดี ปีการศุึกษา 2559

วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ได้เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เรียน

26/พ.ค./17 - อยุธยานุสรณ์
มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เรียนดี ปีการศุึกษา 2559

วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ได้เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เรียน

26/พ.ค./17 - อยุธยานุสรณ์
วันอาจารย์วิโรจน์ กมลพันธุ์ ผู้ให้กำเนิดโรงเรียนอยุธยานุสรณ์

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนจัดกิจกรรมเพื่อแสดงความกตัญญูต่ออาจารย์วิโรจน์ กมลพันธุ์ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนอยุธยา

26/พ.ค./17 - อยุธยานุสรณ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม