อยุธยานุสรณ์
เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วันที่ 2 กรกฏาคม 2560 ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน เฝ้ารับ

04/ก.ค./17 - อยุธยานุสรณ์
พิธีทบทวนคำปฏิญานและสวนสนามของลูกเสือ

วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560 ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์

04/ก.ค./17 - อยุธยานุสรณ์
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกและจัดทำคลังข้อสอบสังคมศึกษาฯ

วันที่ 29-30 มิถุนายน 2560 ได้จัดการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกและจัดทำคลังข้อสอบ

04/ก.ค./17 - อยุธยานุสรณ์
ประเมินครูผู้ช่วย

วันที่ 30 มิถุนายน 2560 นางพิมพลักษณ์ บุญลือ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ ประเมินการเตรียมความพร้อม และพ

04/ก.ค./17 - อยุธยานุสรณ์
ถวายเทียนจำนำพรรษา

วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมด้วย นางพิมพลักษณ์ บุญลือ และนางวริทธิ์ธร ภาคสุชล รองผู้

04/ก.ค./17 - อยุธยานุสรณ์
ประชุมสมาคมศิษย์เก่าอยุธยานุสรณ์

วันที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 9.30 น. นายประเสริฐ เคร่งเปี่ยม นายกสมาคมศิษย์เก่าอยุธยานุสรณ์

04/ก.ค./17 - อยุธยานุสรณ์
กราบสักการะพระบรมศพ

วันที่ 27 มิถุนายน 2560 คณะครูสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้ากราบสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเด

04/ก.ค./17 - อยุธยานุสรณ์
ประเมินการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย

           วันที่  29 มิถุนายน 2560 นางพิมพลักษณ์  บุญลือ รองผู้อำนวยการโรงเรียน

30/มิ.ย./17 - อยุธยานุสรณ์
การพัฒนาการเรียนรู้สู่ทักษะอาชีพและการมีงานทำตามนโยบาย สพฐ.

      วันที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 11.30 น. ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการ

30/มิ.ย./17 - อยุธยานุสรณ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม