อยุธยานุสรณ์
คณะครูสายชั้นม.1 กลุ่มที่2 เข้ากราบสักการะพระบรมศพ ร.9

วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 คณะครูสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มที่ 2 เข้ากราบสักการะพระบรมศพ

23/ก.ค./17 - อยุธยานุสรณ์
คณะครูสายชั้นม.5 และสายชั้นม.6 เข้ากราบสักการะพระบรมศพ ร.9

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 คณะครูสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ากราบสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็

23/ก.ค./17 - อยุธยานุสรณ์
พิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2560

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึก

23/ก.ค./17 - อยุธยานุสรณ์
บันทึกเทปโทรทัศน์อาเคียรวาทถวายพระพรชัยมงคล รัชกาลที่ 10

วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2560  ว่าที่ร้อยตรีกฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร

23/ก.ค./17 - อยุธยานุสรณ์
ศาสตร์พระราชา “Active Learning” สู่คุณภาพการศึกษาไทย Thailand 4.0

วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์

18/ก.ค./17 - อยุธยานุสรณ์
พิธีมอบทุนการศึกษา

วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.15 น.

18/ก.ค./17 - อยุธยานุสรณ์
“วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช”

วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.30 น. ครูสุจารี คล้ายสังข์ นำตัวแทนคณะครู

18/ก.ค./17 - อยุธยานุสรณ์
ตัวแทนคณะครู เข้าร่วมพิธีพระราชทานเทียนพรรษาณ วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร

วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2560 เนื่องด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเทียนพรรษา ซึ่งทรงพระอุทิศ

10/ก.ค./17 - อยุธยานุสรณ์
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์

07/ก.ค./17 - อยุธยานุสรณ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม