อยุธยานุสรณ์
ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู

วันที่ 23 พ.ค. 2560 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์จัดการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู

26/พ.ค./17 - อยุธยานุสรณ์
มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เรียนดี ปีการศุึกษา 2559

วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ได้เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เรียน

26/พ.ค./17 - อยุธยานุสรณ์
มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เรียนดี ปีการศุึกษา 2559

วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ได้เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เรียน

26/พ.ค./17 - อยุธยานุสรณ์
วันอาจารย์วิโรจน์ กมลพันธุ์ ผู้ให้กำเนิดโรงเรียนอยุธยานุสรณ์

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนจัดกิจกรรมเพื่อแสดงความกตัญญูต่ออาจารย์วิโรจน์ กมลพันธุ์ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนอยุธยา

26/พ.ค./17 - อยุธยานุสรณ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม