อยุธยานุสรณ์
โครงการถ่ายทอดการแสดงพื้นบ้านสู่เด็กและเยาวชน ประจำปี 2560

โครงการถ่ายทอดการแสดงพื้นบ้านสู่เด็กและเยาวชน ประจำปี 2560

21/มิ.ย./17 - อยุธยานุสรณ์
โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการประดิษฐ์ ดอกดารารัตน์

วันที่  10  มิถุนายน 2560  โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการประดิษฐ์

21/มิ.ย./17 - อยุธยานุสรณ์
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายและวางพวงมาลา

วันที่ 9  มิถุนายน 2560  ดร.กฤดิ์ทรัพย์  เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์

21/มิ.ย./17 - อยุธยานุสรณ์
การประชุมการดำเนินการจัดทำคลังข้อสอบ

การประชุมการดำเนินการจัดทำคลังข้อสอบ ตามตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

21/มิ.ย./17 - อยุธยานุสรณ์
มอบโล่เกียรติคุณ  จากสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย ให้นายสถิต

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 นางพิมพลักษณ์ บุญลือ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบโล่เกียรติคุณ  จากสภาผู้ปกครอ

07/มิ.ย./17 - อยุธยานุสรณ์
ชมรมภาพยนตร์สั้นโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้ารับมอบเกียรติบัตร

     วันที่  30  พฤษภาคม  2560 นางวริทธิ์ธร ภาคสุชล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมด้วยชมรมภาพยนตร์สั้นโรงเร

05/มิ.ย./17 - อยุธยานุสรณ์
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ วิชาชีพ

 

               วันที่  3  มิถุนายน 2560  ดร.วีระพงศ์  เดชบุญ ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

05/มิ.ย./17 - อยุธยานุสรณ์
ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู

วันที่ 23 พ.ค. 2560 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์จัดการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู

26/พ.ค./17 - อยุธยานุสรณ์
มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เรียนดี ปีการศุึกษา 2559

วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ได้เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เรียน

26/พ.ค./17 - อยุธยานุสรณ์
มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เรียนดี ปีการศุึกษา 2559

วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ได้เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เรียน

26/พ.ค./17 - อยุธยานุสรณ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม