อยุธยานุสรณ์
นักเรียนชั้นม.3 เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม

วันที่ 7 สิงหาคม 2560 ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด

09/ส.ค./17 - อยุธยานุสรณ์
นักเรียนชั้นม.6 เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม

วันที่ 2 สิงหาคม 2560 นางวริทธิ์ธร ภาคสุชล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล

09/ส.ค./17 - อยุธยานุสรณ์
นักเรียนชั้นม.5 เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม

วันที่ 4 สิงหาคม 2560 นางวริทธ์ธร ภาคสุชล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานเปิดการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรร

05/ส.ค./17 - อยุธยานุสรณ์
พิธีบวงสรวงและวางศิลาฤกษ์อาคารจัดแสดงเครื่องทอง

วันที่ 2 สิงหาคม 2560 นางวริทธ์ธร ภาคสุชล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

05/ส.ค./17 - อยุธยานุสรณ์
รับโล่ประกาศเกียรติคุณ เป็น “ผู้นำโรงเรียน 4.0”

วันที่ 2 สิงหาคม 2560 ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ เป็น “ผู้น

03/ส.ค./17 - อยุธยานุสรณ์
นักเรียนชั้นม.2 เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์เป็นประธานในพิธีเปิด

03/ส.ค./17 - อยุธยานุสรณ์
นักเรียนชั้นม.1 เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม

วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 นางพิมพลักษณ์ บุญลือ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการเป็นประธานเปิดการ

03/ส.ค./17 - อยุธยานุสรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนนำตัวแทนคณะครูเข้ากราบสักการะพระบรมศพ

วันที่ 29 กรกฎาคม 2560 ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำตัวแทนคณะครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เ

31/ก.ค./17 - อยุธยานุสรณ์
ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ 29 กรกฎาคม 2560 ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำตัวแทนคณะครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร

31/ก.ค./17 - อยุธยานุสรณ์
รับรางวัลจากภาพยนตร์สั้นเรื่อง "ปลากะป๋อง"

วันศุกร์ที่  28  กรกฎาคม 2560  นายแพทย์ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการ

28/ก.ค./17 - อยุธยานุสรณ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม