อยุธยานุสรณ์
12 สิงหา มหาราชินี

วันที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 06.30 น.

16/ส.ค./17 - อยุธยานุสรณ์
นุสรณ์ Contest

วันที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 12.30 น.

11/ส.ค./17 - อยุธยานุสรณ์
พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถ

11/ส.ค./17 - อยุธยานุสรณ์
โครงการบวชเนกขัมมะเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จำนวน 118 เข้าร่วมโครงการบวชเนกขัมมะเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพ

11/ส.ค./17 - อยุธยานุสรณ์
"ทักษะเปรื่องปราด ด้วยศาสตร์พระราชา"

วันที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น.

10/ส.ค./17 - อยุธยานุสรณ์
คณะครูสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้ากราบสักการะพระบรมศพ

วันที่ 8 สิงหาคม 2560 คณะครูสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้ากราบสักการะพระบรมศพ

09/ส.ค./17 - อยุธยานุสรณ์
นักเรียนชั้นม.4 เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม

วันที่ 3 สิงหาคม 2560 นางพิมพลักษณ์ บุญลือ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กลุ่มบริหารวิชาการ เป็นประธานเปิดการเข้

09/ส.ค./17 - อยุธยานุสรณ์
รับรางวัลจากภาพยนตร์สั้นเรื่อง “ปลากะป๋อง”

วันที่ 9 สิงหาคม 2560 ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์

09/ส.ค./17 - อยุธยานุสรณ์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ตามโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทย – อินโดนีเซีย

วันที่ 9 สิงหาคม 2560 Ms.Syawalil Fitriah นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชา คณิตศาสตร์ จาก Syiah Kuala University ประเท

09/ส.ค./17 - อยุธยานุสรณ์
การป้องกันตนเองจากการตกเป็นเหยื่อโจรออนไลน์

วันที่ 8 สิงหาคม 2560 ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ควา

09/ส.ค./17 - อยุธยานุสรณ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม