อยุธยานุสรณ์
ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ

วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีกฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และตัวแทนคณะครูร่วม

11/ต.ค./19 - อยุธยานุสรณ์
การประชุมเชิงปฏิบัติการระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดก

11/ต.ค./19 - อยุธยานุสรณ์
รด.จิตอาสาร่วมกันพัฒนาและดูแลความสะอาดให้กับวัดท่าการ้อง

วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 รด.จิตอาสาโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมกับหน่วยฝึกนักศึกษา วิชาทหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไ

11/ต.ค./19 - อยุธยานุสรณ์
อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์

วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และตัวแทนคณะครู เข้าร

11/ต.ค./19 - อยุธยานุสรณ์
อบรมออกแบบภาพกราฟิกด้วย Photoshop

วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิ

11/ต.ค./19 - อยุธยานุสรณ์
กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำเพื่อนที่ปรึกษา Youth Counselor ปีการศึกษา

วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 งานแนะแนว นำโดยครูนุตประวีณ์ ญาณจันทร์ นำนักเรียน ในชุมนุม AYS Cofe เพื่อนที่ปรึกษา และนักเ

11/ต.ค./19 - อยุธยานุสรณ์
Talented English Camp – Around the World

วันที่ 23-24 กันยายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้จัดโครงการ Talented English Camp

11/ต.ค./19 - อยุธยานุสรณ์
“ร้อยความรัก ถักทอใจ สานสายใยผูกพัน”

วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้จัดงาน “ร้อยความรัก ถักทอใจ สานสายใยผูกพัน” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อแสดงกต

11/ต.ค./19 - อยุธยานุสรณ์
กลุ่มเยาวชนนักเรียนตัวคูณเข้ารับโล่เกียรติคุณจากนายสมศักดิ์ เทพสุทิน

วันที่ 18 กันยายน 2562 ตัวแทนสภานักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ในฐานะกลุ่มเยาวชนนักเรียนตัวคูณ ในโครงการขับเคลื่อนวาระแ

11/ต.ค./19 - อยุธยานุสรณ์
วันสันติภาพสากล 2562

วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 08.00 น.

11/ต.ค./19 - อยุธยานุสรณ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม