อยุธยานุสรณ์
ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา 2562

วันที่ 5-7 สิงหาคม 2562 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้จัดค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 256

12/ส.ค./19 - อยุธยานุสรณ์
พิธีประจำหมู่ยุวกาชาด และกล่าวคำปฏิญาณตน

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ยุวกาชาด) โดยครูจิตติมา ชาติสกุล หัวหน้าสมาชิกยุวกาชาดโรงเรียนอยุธยานุสร

03/ส.ค./19 - อยุธยานุสรณ์
"นุสรณ์ Contest season 3"

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้จัดกิจกรรม "นุสรณ์ Contest season 3" ซึ่งเป็นการ

02/ส.ค./19 - อยุธยานุสรณ์
บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำตัวแทนคณะครูเข

31/ก.ค./19 - อยุธยานุสรณ์
ถวายมุทิตาสักการะพระพรหมมุนี ในโอกาสได้ รับราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็น

วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์

31/ก.ค./19 - อยุธยานุสรณ์
สมาชิกยุวกาชาดโรงเรียนอยุธยานุสรณ์

ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 คุณครูจิตติมา ชาติสกุล หัวหน้าสมาชิกยุวกาชาดโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้นำสมาชิกยุวกาชาด เข้าร่ว

29/ก.ค./19 - อยุธยานุสรณ์
พิธีรับมอบเครื่องดนตรีไทย

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้มอบหมายให้ว่าที่ร้อ

29/ก.ค./19 - อยุธยานุสรณ์
พิธีทำบุญตักบาตร

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

29/ก.ค./19 - อยุธยานุสรณ์
พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้จัดกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู

29/ก.ค./19 - อยุธยานุสรณ์
ตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2562

ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2562 งานอนามัยโรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จัดการตรวจสุขภาพประจำปีการศ

29/ก.ค./19 - อยุธยานุสรณ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม