อยุธยานุสรณ์
งานต้อนรับปีใหม่ 2562 ของบุคลากรโรงเรียนอยุธยานุสรณ์

วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในการเปิ

21/ม.ค./19 - อยุธยานุสรณ์
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 08.00 น.

19/ม.ค./19 - อยุธยานุสรณ์
รางวัล “ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ครูดีเด่น

วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นางดวงรัตน์ ฟื้นสุวร

19/ม.ค./19 - อยุธยานุสรณ์
พิธีงานวันครู ครั้งที่ 63

วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 07.00 น.

19/ม.ค./19 - อยุธยานุสรณ์
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมยุวกาชาด ม.1 และ ม.2

ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2562 คณะครูผู้นำยุวกาชาด ระดับชั้น ม.1-ม.2 ได้นำสมาชิกยุวกาชาด เดินทางไปเข้าค่ายพักแรม ณ บ้

19/ม.ค./19 - อยุธยานุสรณ์
สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2562

วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้จัดสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 (รอบแรก ร

13/ม.ค./19 - อยุธยานุสรณ์
ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด อยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกล ประจำปีการศึกษา

วันที่ 9 – 11 มกราคม 2562 สมาชิกเนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 , ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศ

13/ม.ค./19 - อยุธยานุสรณ์
การอบรม เรื่อง พัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action Research)

วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเ

13/ม.ค./19 - อยุธยานุสรณ์
งานมหกรรมดนตรีไทย ดนตรีสากล นาฏศิลป์ไทย

วันที่ 22 ธันวาคม 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดงา

27/ธ.ค./18 - อยุธยานุสรณ์
การแข่งขันกรีฑา – กรีฑา ปาริชาตเกมส์ ครั้งที่ 7

วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 นายพันธ์เลิศ มีวุฒิสม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิด

27/ธ.ค./18 - อยุธยานุสรณ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม