อยุธยานุสรณ์
กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องวันมาฆบูชา

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรี

10/ก.พ./20 - อยุธยานุสรณ์
นักเรียนชุมนุมนาฎศิลป์เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2563

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์) โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำโดยครูราตรี ยินยอม และคร

10/ก.พ./20 - อยุธยานุสรณ์
ศึกษาดูงานโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพ

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ครูนุตประวีณ์ ญาณจันทร์ และครูรัชพล ตรีคงคา ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน

10/ก.พ./20 - อยุธยานุสรณ์
พิธีบวงสรวงในวาระคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ปีที่ 472 ของสมเด็จพระสุริโยทัย

วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 คณะครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำโดย ครูลัดดา เต็มตุ่ม ได้เข้าร่วมพิธีบวงสรวงในวาระคล้ายวั

10/ก.พ./20 - อยุธยานุสรณ์
"ค่ายจีนและค่ายญี่ปุ่น"

วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด "ค่ายจีนและค่าย

01/ก.พ./20 - อยุธยานุสรณ์
"กีฬาสัมพันธ์ สืบสานประเพณีปีใหม่ สานสายใย สพม.3"

วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำตัวแทนคณะครู เข้าร่วมกิจกรรม "กีฬา

01/ก.พ./20 - อยุธยานุสรณ์
"กีฬาสัมพันธ์ สืบสานประเพณีปีใหม่ สานสายใย สพม.3"

วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำตัวแทนคณะครู เข้าร่วมกิจกรรม "กีฬา

01/ก.พ./20 - อยุธยานุสรณ์
พิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ตำหนักพระนเรศวรมหาราช

วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำคณะครูและบุคลากรโรงเรียนอยุธยานุสรณ

01/ก.พ./20 - อยุธยานุสรณ์
รับถ้วยรางวัลการประกวดขบวนแห่ตรุษจีน และการประกวดโคมไฟเต็งลั้ง

วันพุธที่ 29 มกราคม 2563 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และนางนิจ สังข์กาศ ครูปฏิบัติหน้าที่รอง

01/ก.พ./20 - อยุธยานุสรณ์
เดินขบวน แห่ตรุษจีน ในงานตรุษจีนกรุงเก่า อยุธยามหามงคล ครั้งที่ 14

วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นายกันตพัฒน์ มีสมยุทธ์ หัวหน้ากลุ่มส

01/ก.พ./20 - อยุธยานุสรณ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม