อยุธยานุสรณ์
ขบวนแห่ตรุษจีนกรุงเก่าอยุธยามหามงคล ครั้งที่ 13 ประจำปี 2562

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำตัวแทนคณะครู นักเร

12/ก.พ./19 - อยุธยานุสรณ์
ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ปีการศึกษา 2561

วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 07.30 น. – 16.30 น.

03/ก.พ./19 - อยุธยานุสรณ์
“การจัดการเรียนการสอนบน Google Apps for Education”

วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 ดร.ธนวัฒน์ พินนอก ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ เป็นประธานในการเปิดการ

30/ม.ค./19 - อยุธยานุสรณ์
“อบรมทักษะภาวะผู้นำและสานสัมพันธ์สภานักเรียน” ประจำปีการศึกษา 2561

วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 นายสุภาพ พึ่งญาติ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน เป็นประธานในพิธีเ

30/ม.ค./19 - อยุธยานุสรณ์
ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ

วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้ารับโล่ประกาศเก

29/ม.ค./19 - อยุธยานุสรณ์
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

22/ม.ค./19 - อยุธยานุสรณ์
“วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2562

วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์  เชื้อพันธ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้ นางสา

22/ม.ค./19 - อยุธยานุสรณ์

วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 นายประสิทธิ์ ดีทรง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพ

21/ม.ค./19 - อยุธยานุสรณ์
พิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี

วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 นายประเสริฐ เคร่งเปี่ยม นายกสมาคมศิษย์เก่าอยุธยานุสรณ์ นำคณะครูและบุคลากรโรงเรียนอยุธยานุส

21/ม.ค./19 - อยุธยานุสรณ์
“เปิดบ้าน (Open House) นิทรรศการอยุธยานุสรณ์ 61” ประจำปีการศึกษา 2561

วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 นายฉัตรชัย น่วมโพธิ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธาน

21/ม.ค./19 - อยุธยานุสรณ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม