อยุธยานุสรณ์
ประชุมกรรมการในการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ สนามสอบ O-NET ได้จัดประชุมกรรมการในการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื

01/มี.ค./19 - อยุธยานุสรณ์
นักเรียนสายการเรียนวิทยาศาสตร์ เข้าทำปฏิบัติการทางเคมี ณ

วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5/1-5/3 สายการเรียนวิทยาศา

01/มี.ค./19 - อยุธยานุสรณ์
ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนพัฒนา สถานศึกษา โรงเรียนอยุธยานุสรณ์”

วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพ

21/ก.พ./19 - อยุธยานุสรณ์
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ จ.ตาก

วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 นายสุภาพ พึ่งญาติ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายกิจการนักเรียน พร้อมด้วยนางส

21/ก.พ./19 - อยุธยานุสรณ์
งานวันอยุธยานุสรณ์ 62 คืนสู่เหย้า “แดงขาวชาววังจันทร์”

วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 นายประเสริฐ เคร่งเปี่ยม นายกสมาคมศิษย์เก่า อยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในการเปิดงานวันอยุธยา

21/ก.พ./19 - อยุธยานุสรณ์
นักเรียนห้องเรียนพิเศษ (วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

วันที่ 21-23 มกราคม 2562 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้กำหนดให้นักเรียนห้องเรียนพิเศษ (วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์) ชั้นมัธยมศึ

21/ก.พ./19 - อยุธยานุสรณ์
โครงการอบรมพัฒนาทักษะการเขียนกวีนิพนธ์และความเรียง

วันที่ 27-29 มกราคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้ส่งครูและนักเรียน นำโดย คุณครูภัทรินทร์ สว่างอารมณ์, นางสาวพัช

20/ก.พ./19 - อยุธยานุสรณ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม