อยุธยานุสรณ์
ขอแสดงความยินดีกับนายธนวัฒน์ พินนอก

วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำตัวแทนคณะครู และ

14/มี.ค./19 - อยุธยานุสรณ์
พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ ้เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีปั

14/มี.ค./19 - อยุธยานุสรณ์
โสนบาน 2562

วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. – 10.00 น.

14/มี.ค./19 - อยุธยานุสรณ์
แสดงความยินดีและเดินทางไปส่งนายจักรกฤษณ์ เบญจมาหา

วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ตัวแทนคณะครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมแสดงความยินดีและเดินทางไปส่งนายจักรกฤษณ์ เบญจมาห

14/มี.ค./19 - อยุธยานุสรณ์
รับโล่ประกาศเกียรติคุณ "คุณธรรมนำความรู้ ผู้ปกครองเสริมสร้าง

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดงานการประชุมสัมมนาวิช

12/มี.ค./19 - อยุธยานุสรณ์
พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา

วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.00 น.

01/มี.ค./19 - อยุธยานุสรณ์
ประชุมกรรมการในการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ สนามสอบ O-NET ได้จัดประชุมกรรมการในการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื

01/มี.ค./19 - อยุธยานุสรณ์
นักเรียนสายการเรียนวิทยาศาสตร์ เข้าทำปฏิบัติการทางเคมี ณ

วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5/1-5/3 สายการเรียนวิทยาศา

01/มี.ค./19 - อยุธยานุสรณ์
ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนพัฒนา สถานศึกษา โรงเรียนอยุธยานุสรณ์”

วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพ

21/ก.พ./19 - อยุธยานุสรณ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม