อยุธยานุสรณ์
มอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และนายประสิทธิ์ ดี

11/เม.ย./19 - อยุธยานุสรณ์
สอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

วันศุกร์ที 5 เมษายน 2562 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้จัดสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 256

07/เม.ย./19 - อยุธยานุสรณ์
พิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ประจำปี 2562

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น.

07/เม.ย./19 - อยุธยานุสรณ์
ประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

วันพุธที่ 3 เมษายน 2562 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้ดำเนินการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา จากผู้ทรงคุณวุฒิ ตา

07/เม.ย./19 - อยุธยานุสรณ์
สอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562

วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้จัดสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา

07/เม.ย./19 - อยุธยานุสรณ์
OBEC AWARDS

วันที่ 28-29 มีนาคม 2562 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุส

07/เม.ย./19 - อยุธยานุสรณ์
พิธีวันสถาปนากรุงศรีอยุธยา

วันพุธที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 08.00 น.

07/เม.ย./19 - อยุธยานุสรณ์
พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 นายประสิทธิ์ ดีทรง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

01/เม.ย./19 - อยุธยานุสรณ์
สถิติการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ปีการศึกษา 2562

สถิติการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ปีการศึกษา 2562

27/มี.ค./19 - อยุธยานุสรณ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม