อยุธยานุสรณ์
ยินดีต้อนรับ นางสาวกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ ย้ายมาดำรงตำแหน่งครู

วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมคณะผู้บริหารและครูกลุ่มสาระกา

03/ก.ค./20 - อยุธยานุสรณ์
นางสาวสาริศา อักษรศิริ ได้ผ่านเข้าสู่รอบ 34 คนสุดท้าย TO BE NUMBER

วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 นางนิจ สังข์กาศ รักษาการรองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำตัวแทนคณะครูและนักเรียนโรงเ

03/ก.ค./20 - อยุธยานุสรณ์
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การขอมีวิทยฐานะชำนาญการ

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติกา

27/มิ.ย./20 - อยุธยานุสรณ์
นายบดินทร์ เกษมศานติ์ นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะ

วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 นายบดินทร์ เกษมศานติ์ นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะ ลงตรวจความพร้อมของโรงเรียนอยุธยา

27/มิ.ย./20 - อยุธยานุสรณ์
ประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้ดำเนินการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา

27/มิ.ย./20 - อยุธยานุสรณ์
อบรม Google Apps for Education รุ่นที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 กลุ่มงานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม ได้จัดอบรม Google Apps for Education รุ่นที่ 2 เพื่อพัฒน

19/มิ.ย./20 - อยุธยานุสรณ์
อบรม Google Apps for Education รุ่นที่ 1

วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม Google Ap

19/มิ.ย./20 - อยุธยานุสรณ์

วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการกลั่

19/มิ.ย./20 - อยุธยานุสรณ์
รับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2563 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธาน ในการประชุมชี้แจงผู้ปก

19/มิ.ย./20 - อยุธยานุสรณ์
รับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2563 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธาน ในการประชุมชี้แจงผู้ปกคร

14/มิ.ย./20 - อยุธยานุสรณ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม