อยุธยานุสรณ์
พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 นายประสิทธิ์ ดีทรง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

01/เม.ย./19 - อยุธยานุสรณ์
สถิติการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ปีการศึกษา 2562

สถิติการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ปีการศึกษา 2562

27/มี.ค./19 - อยุธยานุสรณ์
AYS English Camp 2019

วันที่ 4-5 มีนาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้จัดกิจกรรม AYS English Camp 2019 ให

27/มี.ค./19 - อยุธยานุสรณ์
แข่งขันการประกวดสวดมนต์สรภัญญะ ระดับภาค ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้ส่งนักเรียนเข้

16/มี.ค./19 - อยุธยานุสรณ์
สอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์)

วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จัดสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์) ระดับช

14/มี.ค./19 - อยุธยานุสรณ์
สอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์)

วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จัดสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์) ระด

14/มี.ค./19 - อยุธยานุสรณ์
ขอแสดงความยินดีกับนายธนวัฒน์ พินนอก

วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำตัวแทนคณะครู และ

14/มี.ค./19 - อยุธยานุสรณ์
พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ ้เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีปั

14/มี.ค./19 - อยุธยานุสรณ์
โสนบาน 2562

วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. – 10.00 น.

14/มี.ค./19 - อยุธยานุสรณ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม